Trzydziestego września salezjanie z Zakładu św. Jana Bosko z Oświęcimia i z Zasola przeżywali kwartalny dzień skupienia, w którym uczestniczyli tak-że świeccy współpracownicy z obu ośrodków. Na początku odbyło się krótkie spotkanie przy kawie. Właściwe przeżycia duchowe miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Gospodarz dnia skupienia, dyrektor zakładu, ksiądz Dariusz Bartocha, serdecznie powitał zebranych i przedstawił program rozważań. Następnie przyzywaliśmy światło Ducha Świętego, aby właściwie przeżyć to spotkanie. Konferencję wygłosił ks. Jan Hańderek. Powiedział, że ten dzień powinien być czasem przypomnienia pewnych rzeczy. Inspiracją do jego rozważań był napis z herbu salezjańskiego: „Da mihi animas”. W czasach św. Jana Bosko, ale również dziś, wielu nie myśli o duszy. Zajęci różnymi ziemskimi sprawami i pędem życia, jakże często pomijamy lub spychamy zbawienie na dalszy plan. Salezjanie, za przykładem św. Jana Bosko, powinni czynić wszystko, aby prowadzić młodych do Boga. Praca nad zbawieniem dusz należy nie tylko do duchownych, ale również do świeckich współpracowników. To jest wielka misja rodziny salezjańskiej.

Jak to czynić? Prelegent wskazał na modlitwę za grzeszników, uczynki miłosierdzia, upominanie błądzących i dobre przykłady. W dalszej części spotkania adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i Jego Matkę Maryję, odmawiając różaniec. Można było skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty. Najważniejszym punktem dnia skupienia była msza św. koncelebrowana przez wielu księży pod przewodnictwem ks. Jana Hańderka, który wygłosił homilię. Najważniejszym przesłaniem wynikającym z niej było zaufanie. Bardziej trzeba ufać Bogu niż ludziom. Pan ma wobec nas wielkie plany i należy zaufać Mu całym sercem, a będzie cię bronił. Bóg chce działać również przez świeckich. Po błogosławieństwie udaliśmy się na obiad. Piękną oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny państwa Małgorzaty i Piotra Mireckich.

Bóg zapłać wszystkim, a szczególnie salezjanom, za organizację spotkania, słowo Boże i obecność na kwartalnym dniu skupienia.

Maria Wilczak
Fot. ks. Paweł Gacek