Nauczycielki naszej szkoły – pani Renata Głąb, pani Marta Korczyk, pani Monika Norek i pani Katarzyna Stężowska – uczestniczyły w szkoleniu z zakresu rozwijania świadomego odbioru mediów i manipulacji medialnej. Szkolenie odbyło się 2 grudnia w Krakowie i było zorganizowane przez Fundację Nowych Ujęć a projekt finansował Małopolski Kurator Oświaty. Prowadzącymi szkolenie byli Anna Pankiewicz – reżyser filmowy, scenarzystka, realizator programów TV, właściciel studia filmowego AnialkaTeam, prezes Fundacji Nowych Ujęć, pomysłodawczyni i realizatorka warsztatów filmowych i medialnych prowadzonych od 2007 roku dla różnych grup wiekowych o różnym stopniu zaawansowania, trener personalny wizerunku medialnego oraz komunikacji medialnej oraz Marcin Kaproń – doświadczony operator filmowy, dokumentalista, reżyser filmów dokumentalnych, realizator programów telewizyjnych, realizator warsztatów filmowych prowadzonych od 2007 roku dla różnych grup wiekowych o różnym stopniu zaawansowania.

Celem szkolenia było rozwinięcie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i wartościowania informacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telewizji. Uczestniczki szkolenia nauczyły się rozpoznawać rozmaite metody i praktyki stosowane w mediach do forsowania konkretnych postaw odbiorcy. Poprzez ćwiczenia warsztatowe doświadczyły na sobie jak daleko sięgają media w codziennych decyzjach jak również poszerzyły wiedzę z zakresu realizacji i redakcji programów telewizyjnych i dowiedziały się jak bronić siebie i młodzież przed dokonywaniem nieumyślnych wyborów i kształtowaniem postaw i poglądów pod wpływem sugestii medialnej.

Tekst i foto Marta Korczyk