PROMIENIOWANIE OJCOSTWA

Dzień papieski we wszystkich parafiach przypomina o świętym Janie Paweł II, nazywanym wielkim, o początku jego pontyfikatu i  nauczaniu, które po sobie zostawił. Ten zorganizowany 14 października 2018 roku, tuż przed 40 rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolice Piotrową nosił hasło niezaczerpnięte z tytułu jednego z utworów Karola Wojtyły: Promieniowanie ojcostwa. Przy takich okazjach, bardzo często pada też pytanie kim był dla nas, czego nauczyliśmy się od niego i jak o nim pamiętamy. Jednocześnie jest to szczególny dzień zbierania funduszy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera w edukacji tak wielu młody uzdolnionych osób.

W Oświęcimiu u Wspomożycielki Wiernych też tak było. Jednym z elementów w przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania w oświęcimskiej salezjańskiej parafii jest zaangażowanie w życie Kościoła. Młodzież chętnie uczestniczy w wolontariacie na rzecz wspólnoty parafialnej, dziś od porannych godzin przez cały dzień pełniła dyżur w zbieraniu funduszy na rzecz Fundacji.

 

Od dwóch tygodni w salezjańskim dziele w Oświęcimiu odbywają weekendowe praktyki współbracia z domu formacyjnego w Krakowie. Młodzi współbracia uczestniczą w spotkaniach rożnych grup młodzieżowych, zajęciach Oratorium lub aktywności organizowanej w internacie. Dziś diakon Jakub głosił homilię w czasie mszy świętej o godz. 11.30 w której uczestniczy większa grupa dzieci, a śpiew animuje schola. Diakon Jakub wyciągał z plecaka różne przedmioty ukazujące kilka charakterystycznych cech świętego papieża Polaka.

 

Po zakończonej mszy świętej, podobnie jak w poprzednie tygodnie losowano osobę która przez najbliższy tydzień zaopiekuje się Misiem Teofilem i zabierze ze sobą do domu Pismo Święte, by tam z rodziną je czytać. Ziarenko, które po mszy się tej wszystkie dzieci zabierają do domu jest kartką z krótkim fragmentem Pisma Świętego, a jednocześnie ma na dole kuponu na którym można wypisać swoje nazwisko i po oderwaniu go od kartki wrzucić do kosza, by w kolejna niedziele wziąć udział w losowaniu.

Dariusz Bartocha sdb
Foto: ks. Ryszard Szymeczko sdb