30 kwietnia 2019 odbyła się w naszej szkole krótka akademia upamiętniająca Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.  Program artystyczny został przygotowany przez klasę 1td pod opieką wychowawcy  p. Justyny Kościelnik. Uczniowie słuchając wybranych fragmentów preambuły przypomnieli sobie, jak wielką wagę dla naszego narodu miało to wydarzenie. Jednocześnie mieli okazję  zastanowić się, czym tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest patriotyzm. Inscenizację uświetnił swoim głosem i grą na gitarze Emanuel  Postka śpiewając  piosenkę „Witaj majowa jutrzenko”

Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą (po konstytucji amerykańskiej) na świecie. Dokument ten oznaczał przemianę ustroju Rzeczpospolitej, uznanego za przestarzały i niosący szkody dla narodu. W efekcie znosił liberum veto, wolną elekcję oraz prawo do konfederacji, a władza została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ustanowienie Konstytucji 3 maja było ostatni przed rozbiorami próbą ratowania Polski.

Tekst: Justyna Kościelnik
Foto: ks. Paweł Gacek