Dnia 29.05.2019r. w sali 44 odbyła się otwarta lekcja matematyki, w której wzięły udział klasy 1Ld, 1tm oraz 3tps. Do obserwowania zajęć została zaproszona Dyrekcja Szkoły oraz wszyscy nauczyciele uczący matematyki. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Urszula Dziewońska. Warsztaty pt. „Między płaszczyzną a trójwymiarem”, przygotowane przez nauczycieli: panią Magdalenę Rybak i pana Pawła Pająka, poświęcone były problemowi przedstawiania obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie. Zajęcia prowadzono w kontekście zagadnień matematycznych, ale omówione zostały też różne sytuacje z życia codziennego. Na koniec uczniowie mieli możliwość potrenowania swojej wyobraźni przestrzennej wykonując ćwiczenia w grupach. Mamy nadzieję, że lekcja poszerzyła horyzonty uczestników i pokazała inne spojrzenie na matematykę.

Tekst: Magdalena Rybak
Foto: Magdalena Rybak