Do udziału w IX edycji Konkursu Plastycznego „Lubię smoki”, zostało nadesłanych 389 prac plastycznych.  To konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego, który służy poznaniu baśni, legend i mitów z różnych regionów świata, oraz zachęca do poszukiwań opisów fantastycznych stworów w literaturze światowej. Przede wszystkim jednak jego celem jest  rozwijanie twórczej wyobraźni. Komisja w składzie: Danuta Kazimierczak – plastyk, Martyna Paluchiewicz-Łabaj – artysta, Magdalena Prochowska – plastyk, przyznała równorzędne nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych, równorzędne nagrody i wyróżnienia prac przestrzennych oraz wyróżniła zakwalifikowaniem do udziału w pokonkursowej wystawie prace 66 autorów.

1 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury  odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień. Wśród uczniów naszej szkoły nagrody zdobyły Oliwia Tokarczyk z klasy 3Gb i Karolina Dąbroś z klasy 3Gc. Wyróżnione zostały prace: Gabrieli Jarosz, Marii Andruszko i  Marcina Momot  z klasy 3 Gc oraz Kacpra Polaka z klasy 3 Ga. Wyróżniono zakwalifikowaniem do udziału w pokonkursowej wystawie prace Emilii Jachny i Sandry Stachury z klasy 3Ga, Weroniki Bliźnik i Magdaleny Szymańskiej z klasy 3 Gb oraz Jagody Bibrzyckiej, Urszuli Czebotar,  Weroniki Grończak, Zuzanny Ledwoń i  Aleksandry Lubińskiej z klasy 3 Gc
Gratulujemy!

Wszystkie smoki można – i warto – zobaczyć do 14 czerwca w OCK.

Tekst: Elżbieta Wardzała- Sereś
Foto: Elżbieta Wardzała- Sereś