Po raz czwarty zainteresowani uczniowie szkoły wystartowali w kolejnej edycji konkursu geograficznego ,, Dookoła Świata ” . W tym roku szkolnym wykazali się znajomością kontynentu Ameryki Północnej i Polski.
Do pierwszego etapu przystąpiło 35 uczniów z gimnazjum, liceum i technikum.
W drugim etapie 11 najlepszych uczestników zmagało się z wiedzą ogólnogeograficzną Ameryki Północnej i dodatkowo Polski.
Sukces odnieśli licealiści i uczeń technikum zajmując:
I miejsce – Katarzyna Sokal – 3Lc
II miejsce – Artur Franiczek – 3Lc
III miejsce – Maciej Kukuła – 3 td
Wyróżnienia otrzymali następujący konkursowicze:
Krzysztof Witek – 3Ga
Kacper Stawowczyk – 2Lc
Jakub Kuwik – 2Lc
Kacper Krawczyk -2Lc
Nagrody rzeczowe ufundowano z funduszy Rady Rodziców.
Konkurs rozwija uzdolnienia i zainteresowania, pogłębia wiedzę i umiejętności geograficzne przydatne na maturze i w życiu codziennym.
Już dzisiaj zachęcam do wzięcia udziału w konkursie w następnym roku szkolnym!

Tekst: Maria Kozłowska
Foto: ks. Paweł Gacek