W dniu 26.10.2019 samorządy szkolne naszej inspektorii zebrały się na spotkaniu w
Krakowie. Omówiliśmy działania Salezjanów w roku 2019 i plany na przyszły rok
kalendarzowy. Każda z rad szkół przedstawiła swoje spostrzeżenia i pomysły, oraz
odpowiedziała na pytanie “Mass media – w jakim kierunku iść?” . Prowadziliśmy także
dyskusję na temat święta “Savionalia”. Całość uwieczniła wspólna eucharystia z
uczestnikami “Szkoły Animatora Salezjańskiego”.

Co stamtąd wynieśliśmy? Bardzo dużo pozytywnej energii, pełno pomysłów, oraz umiejętność patrzenia na życie naszej szkoły z różnych perspektyw.

Tekst: Kacper Kulikowski
Foto: Paweł Gacek sdb