Czy zwyczajem stało się rozważanie pasji Chrystusa we wrześniu? Absolutnie nie! Jednak ze względu na pandemię wielkopostne misterium na scenie salezjańskiej w Krakowie zostało w swoim czasie wstrzymane. Z tego względu młodzież naszej parafii oraz członkinie róż różańcowych udali się na wspomniany spektakl w dniu 26 września 2020 r.
Tegoroczne widowisko zachwyciło swym przekazem i umiejętnościami aktorskimi alumnów seminarium oraz członków duszpasterstwa „Ziemia Boga”. Umiejętne połączenie wydarzeń ostatnich godzin życia Chrystusa oraz siostry Wandy Boniszewskiej wzbudziło powszechny entuzjazm, oraz owacje na stojąco. Reżyser spektaklu Marcin Kobierski po raz kolejny zaskoczył zgromadzonych widzów, przedstawiając realizm życia wspomnianej mistyczki. Z pewnością wzbudził w sercach odbiorców pragnienie poznania – dla większości nieznanej – bezhabitowej siostry zakonnej ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów.
Idealnym przygotowaniem do przeżywania tych niełatwych chwil życia Jezusa i siostry Wandy, była wcześniejsza Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.
Reżyserowi i wszystkim aktorom gratulujemy pięknego przedstawienia i chcemy więcej.

ks. Marian Gruszczyk SDB