Po pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego i rozpoczęcia działań Oratorium ks. Franciszek Janyga rozpoczął przygotowania do zorganizowania w Oratorium kursu Alpha. Pojawiły się plakaty, zaproszenia, zapisy. Po rozmowach z organizatorami i prowadzącymi wybrano liderów, którzy spotkali się w piątek 9 października, by wspólnie przygotować rozpoczęcie kursu.

W czwartek 15 października 2020 r. w salezjańskiej jadalni rozpoczęło się pierwsze spotkanie kursu. Wszystkie spotkania kursu będą odbywać się w grupach według tego samego programu. Wszystko rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której uczestnicy zjedli w swoich grupach posiłek. Kurs rozpoczęło 92 uczestników, którzy zostali rozdzieleni do 7 grup.

Po posiłku wszyscy udali się poszczególnych sal, każda grupa ma przydzieloną swoją salę. Uczestnicy w poszczególnych grupach poznawali się nawzajem. Na każde spotkanie przewidziano inny temat. Pierwszy brzmiał „Życie – czy to jest to?”. Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli film, a w dalszej części spotkania w dyskusji zgłębiali temat. Spotkania w grupach zakończyły się o godz. 18:30.

Już za tydzień kolejne spotkanie, kolejny temat i nowe pytania!

Julia Kudzin, Dariusz Bartocha sdb
Foto: Wojciech Zięcina sdb