Po dużym czasie i po odwołaniu dwóch poprzednich udało nam się zorganizować kwartały dzień skupienia. Co prawda tym razem odbył się on bez udziału Salezjanów Współpracowników, nad czym bolejemy, w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią. Co za tym idzie, przenieśliśmy się z sanktuarium do domowej kaplicy pw. św. Jana Bosko.

Wszystko odbyło się w sobotę 7 listopada 2020 roku. Uczestnikami byli współbracia z dwóch oświęcimskich wspólnot: pw. św. Jacka i Bożego Miłosierdzia.

Z powodu kwarantanny nie mógł przybyć do nas wyznaczony kaznodzieja, a zastąpił go ks. Zygmunt Kosta wikariusz inspektora. Dla niego był to pierwszy kwartalny dzień skupienia, który poprowadził. Mam nadzieje, że był zadowolony z tej inauguracji. Nabywszy co nieco wprawy, udał się po obiedzie do wspólnoty w Zabrzu, która tego samego miała kwartalny dzień skupienia.

Po raz kolejny w sakramencie pokuty służył na o. Tomasz Cichocki franciszkanin z pobliskich Harmeż. Zapewne jeszcze będzie my korzystali z jego posługi dopóki będzie trwała pandemia w obecnych rozmiarach, a kto wie być może i dłużej, ponieważ współbracia byli bardzo zadowolenia z jego posługi.

Za zwykle w programie prócz konferencji znalazł się wspólny różaniec i modlitwy związane z ćwiczeniem dobrej śmierci oraz sporo czasu na prywatną adorację, która od marca tego roku w zdecydowanie większym wymiarze zagościła w naszej wspólnocie.

Tego godziny pozwoliły na poczucie powrotu do zwyczajności, do tego co wydarzać się w zwykłym rytmie życia.

Dariusz Bartocha sdb
Foto: Wojciec Zięcina sdb