W dzisiejszym świecie możemy zauważyć wiele postaw niejednokrotnie eliminujących się wzajemnie. Dość często przecież zauważamy nasilający się trend indywidualizmu, samorealizacji i patrzenia na wszystko przez pryzmat „swoich czterech ścian”.

Z drugiej zaś strony kiedy mamy do czynienia z trudem, biedą czy cierpieniem, nie brakuje tych którzy odważnie i z wielkim sercem odpowiadają na wołanie poszkodowanych w wyniku różnych katastrof tego świata.

Mogliśmy się o tym przekonać ostatniej niedzieli tj. 24 stycznia 2021 roku. Od samego rana ruszyła zbiórka ofiar pieniężnych do puszek w obejściu Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. A to wszystko za sprawą młodzieży przynależącej do wolontariatu i hojnych serc darczyńców czyli parafian oraz gości naszej świątyni.

Ktoś powie: nic w tym nadzwyczajnego, przecież tak było w całym naszym kraju… . Nie pozostaje nic innego jak stwierdzenie, że to prawda. Należy jednak podkreślić, iż łatwiej się mówi o tym co negatywne, dlatego trzeba „trąbić” o dobru które dokonuje się każdego dnia. Pamiętajmy, iż zawsze trzeba naszej decyzji, aby dobro było sutkiem ludzkiego działania.

Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom i ofiarodawcom dziękujemy za każdy gest dobroci i życzliwości.

 

Tekst: ks. Marian Gruszczyk SDB

Foto: ks. Ryszard Szymeczko SDB