W czwartek 11 lutego 2021 r. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodziliśmy 29. Światowy Dzień Chorego. Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”.

Te słowa są inspiracją –tak to możemy odczytywać- dla papieża Franciszka, który podkreślił wymiar relacji w życiu człowieka. Co więcej Piotr naszych czasów widzi potrzebę nie tyle jakichkolwiek relacji, ale wręcz konieczność bliskości i solidarności  z chorymi. Stają się one bowiem „balsamem” dającym  wsparcie i pocieszenie cierpiącym w chorobie.

Zachęceni i w poczuciu obowiązku duszpasterze parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w sobotę 13.02.2021 r. zaprosili na wspólną Eucharystię chorujących parafian. Podczas tej modlitwy został udzielony sakrament namaszczenia chorych.

Potrzeba ogromnej wiary by umieć przeżywać kolejne dni swego życia często przeszytego bólem i cierpieniem. Tego skarbu życzymy wszystkim zmagającym się na co dzień z chorobą własną lub kogoś bliskiego.

 

Tekst: ks. Marian Gruszczyk SDB

Foto: ks. Ryszard Szymeczko SDB