Czym są rekolekcje? Jakie powinny być? Jak je dobrze przeżyć? No i czy warto w nich uczestniczyć? Te pytania towarzyszą człowiekowi i są zawsze aktualne, a w czasie przygotowania się do Świąt nadto prawdziwe. Każdy kto chce zdrowo i owocnie żyć – wie, że trzeba na chwilę się zatrzymać i nabrać nowych sił na dalszą część nieraz trudnego życia. Rekolekcje dają właśnie taką możliwość.

Tegoroczny Wielki Post i rekolekcje parafialne w dniach 7-10 marca 2021r. przeżywaliśmy pod hasłem  „Ożywia nas nadzieja: oto czynię wszystko nowe”.

Te słowa zaczerpnięte z Apokalipsy św. Jana uświadamiają nam prawdę, że Bóg  czyni wszystko nowe. Chce byśmy byli nowym człowiekiem. Jest to możliwe jeśli pozwolimy Mu na to. Już sama obecność i uczestniczenie w rekolekcjach jest zewnętrznym  wyrazem owej zgody.

Podczas rekolekcyjnego zmagania się towarzyszył nam i głosił słowo ks. Tomasz Hawrylewicz, salezjanin pracujący obecnie we Wrocławiu.  Ogromną pomocą i wsparciem byli młodzi studenci, którzy podczas niedzielnych kazań, a zarazem w pierwszym dniu rekolekcji głoszone słowo uzupełniali przemawiającymi do słuchaczy scenkami.  Niejednokrotnie zauważyć można było łzy w oczach zgromadzonych wiernych, a zatem i poruszenie serca które musi nastąpić by odnowić się duchowo.

Nauki rekolekcyjne głoszone były podczas Mszy świętych, a ponadto na dodatkowym wieczornym spotkaniu w Kościele o godz. 20.00.

Co więcej, ci sami w formie zdalnej prowadzili rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu oraz dla Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu.

Chętnych do słuchania nie brakowało. Z tego względu dziękujemy uczestnikom  rekolekcji, a w sposób szczególny ks. Tomaszowi i braci studenckiej.

Życzymy im wytrwałości, głębokiej wiary i odwagi do dawania świadectwa jak to miało miejsce podczas rekolekcji w naszym Sanktuarium.

 

Tekst: ks. Marian Gruszczyk SDB

Foto: ks. Ryszard Szymeczko SDB