6 września o godz. 18:00 z rąk bp Romana Pindla ordynariusza bielsko żywieckiego, młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament Bierzmowania. Licznie zgromadzeni bliscy, parafianie wypełnili całą świątynię, aby wspólnie modlić się za młodych, którzy podczas Eucharystii weszli w dojrzałe życie chrześcijańskie. Po długim przygotowaniu, mogli w końcu powiedzieć Bogu tak i prosić o dary Ducha Świętego. Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie ich dzieciom Sakramentu. Po homilii, którą wygłosił ordynariusz, przyszedł najważniejszy moment dla młodego, po wyrzeczeniu się złego i wyznaniu wiary, przyjmują znamię Ducha Świętego i publicznie przyznają się do wyznawania wiary w Chrystusa. Na zakończenie Mszy Świętej miało miejsce podziękowanie młodzieży za udzielnie Bierzmowania oraz  uroczyste pobłogosławienie pamiątkowych krzyży oraz Kompendium małego katechizmu. Po błogosławieństwie miało miejsce wspólne pamiątkowe zdjęcie i rozdanie krzyży i pamiątek. Niech przyjęcie darów Ducha Świętego owocuje w tych młodych sercach, aby mogło to bogactwo owocować w przyszłości.

Krzysztof Papierz sdb
Fot. Tomasz Grotnik