Październik to miesiąc kiedy naukę rozpoczynają studenci, tak więc w pierwszą niedzielę jesiennego miesiąca, 3 października 2021 roku, społeczność studencka oraz władze Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wspólnie uczestniczyli w Mszy świętej poprzedzającej oficjalne uroczystości inauguracyjne. Wzięli w niej udział między innymi: Rektor dr Sonia Grychtoł, Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr Justyna Kuglin, przedstawiciele Senatu, wykładowcy, pracownicy i studenci.

Biskup Ordynariusz bielsko-żywiecki 10 stycznia 2013 roku ustanowił sanktuarium Maryi Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu kościołem akademickim, a 31 stycznia tego samego roku mianował jednego z salezjanów duszpasterzem akademickim.

Dlatego mszy św. inauguracyjnej przewodniczył dyrektor Oratorium św. Jana Bosko i zarazem, duszpasterz akademicki Małopolskiej Uczelni Państwowej ksiądz Paweł Bróż. Na początku powitał zebranych i zaprosił do wspólnej modlitwy o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na rozpoczynający się nowy rok studiów dla całej społeczności akademickiej. Wraz z nim mszę koncelebrował dyrektor dzieła św. Jana Bosko ksiądz Dariusz Bartocha.

W głoszonej homilii duszpasterz akademicki podkreślił: jak ważne w życiu człowieka jest serce,serce, które kocha, które jest otwarte na drugiego człowieka. Serce, które jest szczerze, nie jest podstępne, pragnie dobra”. Nawiązał tym samym do pierwszego czytania, w którym mowa była o stworzeniu niewiasty. Autor Księgi Rodzaju zaznacza w nim wagę Sakramentu Małżeństwa, który jest fundamentem trwania rodziny, jednak musi mieć oparcie we wzajemnej wierności, uczciwości i miłości między kobietą a mężczyzną; „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Rdz 2, 24″. Ksiądz Paweł zaznaczył także, odwołując się do nachodzącego XXI Dnia Papieskiego pod hasłem: „Nie lękajcie się” i bogactwa nauczania św. Jana Pawła II, że ten świat pełen lęku i zagrożeń powinniśmy budować na fundamencie Ewangelii, która nadaje naszemu życiu sens. Pamiętajmy, że „miarą miłości Boga jest miłość bez miary”.

 Życzymy wszystkim studentom rozpoczynającym nowy rok nauki, aby przyniósł on wiele owoców i dużo satysfakcji. Szczęść Boże!

Zuzanna Bratek
Foto: Zuzanna Bratek