Światowe Dni Młodzieży – wielkie święto młodych katolików, przepełnione radością i entuzjazmem wiary, zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II w 1986 roku. To spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i się modlić.

Młodzież w trzecią niedzielę października rozpoczęła cykl spotkań formacyjnych przed nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie, które odbędą się w dniach 1 – 6 sierpnia 2023 roku. Czemu zaczynają tak wcześnie, skoro do wyjazdu zostały prawie dwa lata?! Każdy uczestnik chce jak najlepiej przygotować swoje serce do tak ważnych uroczystości, aby najlepiej je przeżyć. W oświęcimskiej wspólnocie dba o to kierownik oratorium ks. Paweł Bróż, który jest tym samym głównym koordynatorem formacji przygotowującej do wyjazdu. Pomagają mu w tym Liderzy, którzy swoje przygotowania rozpoczęli już w zeszłym roku.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą. Następnie wszyscy zebrali się w Oratorium św. Jana Bosko, gdzie po szybkim posiłku i podzieleniu się wrażeniami minionego tygodnia nadszedł czas na pierwszy krok w stronę ŚDMu. Po wspólnej modlitwie głos zabrał ks. Paweł, który opowiedział o ogólnej idei Światowych Dni Młodzieży, kilku wstępnych sprawach organizacyjnych dotyczących wyjazdu, a także poruszył temat postrzegania Boga przez ludzi młodych, w szczególności skupił się, na podstawie czytanej Ewangelii, na obrazie Boga, na tym jak ludzie go postrzegają. Następnie głos zabrała Ania, przedstawicielka grupy Liderów  ŚDM, która opowiedziała w prosty sposób co to takiego Kerygmat, czyli klucz do odczytania naszej wiary – sens wiary w pigułce. Wspólne spotkanie zakończyło się filmikami ze świadectwem różnych ludzi.

Następną częścią niedzielnej formacji było spotkanie ze wspomnianymi wcześniej Liderami. Każda grupa rozpoczęła od krótkiego przedstawienia się, co sprzyjało dalszej integracji uczestników. Temat spotkania nawiązywał do czytanej wcześniej Ewangelii mówiącej o obrazie Boga. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w dyskusjach poruszających wspomnianą sprawę. Po podsumowaniu wymienionych racji i poglądów i wspólnej modlitwie młode pokolenie przepełnione nowymi wrażeniami i doświadczeniami opuściło mury Oratorium i udało się do domów.

Zuzanna Bratek
Foto: Zuzanna Bratek