Film „Wyszyński – zemsta i przebaczenie” pokazał walkę, jaką musiał stoczyć Kardynał w sercu i w sumieniu. Mówi nam o początkach wielkości i świętości Stefana Wyszyńskiego oraz o wewnętrznej walce w trudnych sytuacjach życiowych. Poznaliśmy dokładnie postać Kardynała, na którym można się wzorować, jego skromność i ciepło, wielkość i świętość.

Uczniowie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu uczestniczyli 7 października 2021 roku w seansie filmowym w Oświęcimskim Centrum Kultury. Sebastian, Filip, Wojciech i Karol podzielili się z nami swoimi uczuciami, doznaniami i refleksjami po obejrzeniu filmu, który przybliżył nam postać Kardynała. A oto ich przemyślenia:

Stefan Wyszyński przedstawiony w filmie dał mi przykład zachowania się w sytuacjach, w których czuję się nienawiść do wroga z różnych przyczyn. Dał mi przykład przebaczania, w filmie ukazano scenę kiedy główny bohater zobaczył rozstrzelanych cywilów, wówczas modlił się o miłosierdzie oraz umiejętność przebaczania. Wywarło to na mnie wielkie wrażenie oraz poczucie winy, ponieważ nigdy nie nie pomyślałem o wybaczaniu za pomocą modlitwy. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu to ja chciałem oceniać i karać.

Kardynał Stefan Wyszyński pokazał mi jak przebaczyć komuś, kto zniszczył wszystko, co się kochało. Wyszyński został kapelanem wojskowym i do tego pomagał w szpitalu, gdzie spotykał ciężko rannych cywili i żołnierzy.

Stefan Wyszyński pokazał nam jak przezwyciężać złość i przebaczyć nawet wrogowi, modlił się do Boga, aby nie obudziła się w nim nienawiść do wroga. Kardynał Stefan Wyszyński miał bardzo trudne przeżycia, bardzo wiele ciężkich decyzji. Była to osoba bardzo skromna, o wielkiej pogodzie ducha oraz wielki Patriota. Po filmie uświadomiłem sobie, jak ciężko ludzie mieli w tamtych czasach, a mimo to kierowali się miłością, modlili się do Boga i potrafili przebaczać, co wywarło na mnie ogromne wrażenie.

Warto przybliżyć, postać Kardynała każdemu Polakowi, ponieważ był człowiekiem, na którym można się wzorować. Film udzielił nam odpowiedzi czy jesteśmy gotowi wybaczać. I należy pamiętać o tym „Nie ma takich sytuacji, których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia”.

Filip Wiśniewski
Foto: Filip Wiśniewski