Niedzielą 24 października 2021 roku rozpoczęliśmy tydzień misyjny w Kościele, który przeżywamy pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. W naszym sanktuarium niedzielę misyjną zaanimował przez głoszone Słowo Boże ks. Józef Nuckowski, salezjanin pracujący w Bóbrce na Ukrainie, który przypomniał o wartości dzielenia się dobrem i tym samym podziękował za dobroć serc wyrażoną w modlitwie i w ofiarach.

Ponadto w tym dniu uczciliśmy naszą Matkę Wspomożycielkę, która zawsze wskazuje na Jezusa i do Niego prowadzi. Tego wieczoru naszej modlitwie przewodniczył ks. Paweł Bróż, katecheta i kierownik oratorium wraz z młodzieżą, która śpiewem i rozważaniami różańcowymi ubogaciła naszą modlitwę.

ks. Łukasz Krysmalski sdb
Foto: ks. Ryszard Szymeczko sdb

« z 2 »