Młodzież internatu Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu w dniu 9 listopada 2021 r. spotkała się, aby wspólnie przeżyć 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczciliśmy te rocznice refleksją nad historią naszej Ojczyzny. Wysłuchaliśmy polskich pieśni patriotycznych, w których znajdujemy losy naszego narodu polskiego.

Historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych. Najbardziej tragiczny okazał się jednak koniec wieku XVIII, jednak to nie złamało narodu polskiego. Jego wola przetrwania i dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny. Strzeżcie Ojczyzny, mówił Jan Paweł II. Nasza uroczystości chcieliśmy podziękować za Dar Ojczyzny.

Podczas uroczystości młodzież internatu przypomniała i oddała cześć walczącym o Ojczyznę. Wychowankowie internatu wcielili się w postacie Legionistów, zagrali doskonale swe role, ukazując wielkie emocje. Klerycy Piotr Bednarczyk i Jakub Piątkowski brawurowo wykonali wiersz „Reduta Ordona”.  Ich występ był prawdziwym artyzmem. Zachwycili nas dojrzałą interpretacją utworu i przenieśli nas w niezwykły świat poezji. Wielkie uznanie należy się dla zespołu muzycznego, któremu przewodził ksiądz Paweł Bróż za wykonanie pięknych pieśni patriotycznych.

Ksiądz Michał Libor kierownik internatu wzruszającym wykonaniem pieśni „Dziś idę walczyć mamo za Ojczyznę” oddał cześć i chwałę młodym żołnierzom, walczącym w obronie naszego narodu. Cieszymy się, że pomimo zniszczeń i cierpień Polska nie zginęła. Miłość Ojczyzny i miłość Kościoła łączą się w jedno żarliwe uczucie. Kochajmy Ojczyznę, bo jak mówił  Jan Paweł II  „To jest moja Matka Ta Ojczyzna”.

Filip Wiśniewski
Foto: Dawid Sowa