Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to konkurs o długiej tradycji i wysokiej renomie. Od 1974 r. organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko zmagania intelektualne z cennymi nagrodami, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia swoich możliwości, poszerzenia wiedzy oraz poznania innych ludzi, których pasją jest badanie tajemnic przeszłości.

Tegoroczna, już XLVIII edycja Olimpiady Historycznej spotkała się z zainteresowaniem także i w naszej szkole. Uczestnicy musieli najpierw wykazać się umiejętnościami pracy badawczej, aby do 8 listopada napisać rozprawę naukową na jeden z siedmiu proponowanych tematów. Następnie, w formie eliminacji ustnych w dniu 22 listopada, mogli zaprezentować swą wiedzę obejmującą treści podstawy programowej zakresu rozszerzonego dla szkół ponadpodstawowych oraz lektur naukowych związanych z wybraną przez siebie epoką historyczną. Uczniowie trzecich klas liceum:  3LA i 3LB – Julia Gryksa, Inez Sanak i Mikołaj Kula – wykazali się ogromną determinacją, osiągając przy tym wysokie wyniki. Szczególnie gratulujemy Inez Sanak i Mikołajowi Kuli, którzy z bardzo dobrym wynikiem zakwalifikowali się do etapu okręgowego w Krakowie. Życzymy dalszych sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

Monika Piotrowska