Dziś w piątek, 26 listopada 2021 klasy maturalne: 3La, 3Lb, 3Lc, 3Ld, 4TM, 4TPS oraz 4TD spotkały się z przedstawicielami 112. Batalionu Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu. To pierwsza prelekcja przeprowadzona w salezjańskiej szkole od początku pandemii, dlatego zgromadzona młodzież nie kryła swojego podekscytowania. Zaproszonych gości: p. Karolinę, p. Jacka i p. Macieja, absolwenta naszej szkoły, powitał ks. Mirosław Gajda dyrektor szkoły, który przed spotkaniem zadbał, aby wszystko przebiegało z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Przedstawiciele brygady na początku opowiedzieli, jak można dostać się do wojska i pokrótce, na czym polegają ich obowiązki. Jak się okazało, służbę można połączyć z pracą zawodową, czego najlepszym przykładem był p. Jacek wuefista ze wspomnianej wcześniej placówki. Następnie głos zabrała p. Karolina, która opowiedziała o ogólnej strukturze wojska, planie budowy różnych kompanii, przydziałów terytorialnych, batalionów rejonowych oraz rodzajach jednostek stacjonujących na terytorium naszego województwa.

Pani Kapral wspomniała także o tym, jak wygląda samo wstąpienie do wojska – proces przyjęcia. O tym, czy ktoś będzie należał do batalionu, nie tylko decyduje jego wzrost, czy siła. Głównym wyznacznikiem są wartości, które dana osoba chce reprezentować swoją postawą. Na początku rekrut przechodzi wiele szkoleń; jest poddawany próbom z wytrzymałości fizycznej, a po zdaniu egzaminów również tych teoretycznych, np. z wiedzy o BHP może rozpocząć szkolenie, które trwa 3 lata: 1 rok praca indywidualna i ogólna, 2 rok specjalizacja, 3 rok szkolenie zagrywającego w grupach. Dodatkowo każdy chętny powinien odbyć próbą służbę tzw. weekendową oraz 2 – tygodniową służbę i pracę na poligonie. Wszystkie szkolenia i praktyki terenie kończą się ślubowaniem zwieńczonym uroczystą deklamacją przysięgi – Roty.

Następnie przyszedł czas na dokładny opis czynności, jakie wykonują należący do 112 Batalionu Lekkiej Piechoty. Zadania te dzielą się na taktyczne i kryzysowe. Do tych pierwszych należą różnego rodzaju działania we współpracy z wojskami terytorialnymi. Natomiast z zadaniami kryzysowymi spotykamy się dość często na co dzień w ostatnim czasie. Należą do nich m.in. zwalczanie skutków powodziowych, wszelkiego rodzaju kontrole związane z pandemią Covid – 19 oraz pomoc w szpitalach.

Na prelekcji nie mogło również zabraknąć prezentacji i kosztowania puszkowanego jedzenia spożywanego na poligonie, pokazu sprzętu wojskowego, opisów i zastosowań pojazdów, a ochotnik mógł przymierzyć plecak wojskowy z pełnym wyposażeniem, hełm oraz pas.

Służba w jednostkach militarnych daje wiele możliwości rozwoju, poprzez różne kursy, dzięki którym młody człowiek zdobywa nowe umiejętności i podnosi swoje klasyfikacje. Po zakończeniu prelekcji zebrani uczniowie nagrodzili przedstawicieli 112 Batalionu Lekkiej Piechoty gromkimi brawami.

Zuzanna Bratek
Foto: Zuzanna Bratek