16 stycznia 2022 w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu odbyła się wizytacja biskupa Diecezji bielsko-żywieckiej bpa Romana Pindla. Tym razem w zastępstwie księdza biskupa, salezjanów odwiedził Wikariusz Generalny ks. Marek Studenski. Wspomniana wcześniej wizytacja odbywa się raz na pięć lat i poprzedzona jest odwiedzinami delegatów biskupa, którzy przeglądają różne sektory działalności parafii np.: katechizację, ekonomię, działalność grup parafialnych, prowadzenie dokumentacji itp.

Ksiądz Wikariusz przybył punktualnie o godz. 9.30, a w przedsionku oświęcimskiego Sanktuarium powitali go parafianie z salezjanami. Tradycyjnie, gdy biskup lub jego przedstawiciel oficjalnie odwiedza parafię, w drzwiach daje się mu do ucałowania relikwie. Tak było i tym razem, ks. Marek w progach kościoła oddał cześć relikwiom Krzyża Świętego. Następnie, również zgodnie z tradycją, Wikariusz Generalny pokropił zebranych parafian wodą święconą. Po krótkiej modlitwie przedstawiciele wspólnoty parafialnej powitali Księdza Wikariusza i podkreślili, że jego obecność tutaj jest dla wszystkich ogromnym błogosławieństwem, gdyż  przypada ona w szczególnym roku jubileuszowym 70-lecia ustanowienia parafii i 25-lecia konsekracji świątyni oraz ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, a także złożyli mu najserdeczniejsze życzenia. Ksiądz Wikariusz podziękował za tak miłe powitanie i przyznał, że przebywając w domu Maryi, już czuje się jak u siebie. Po tym głos zabrał proboszcz ks. Łukasz Krysmalski, który jeszcze raz serdecznie powitał gościa i przedstawił sprawozdanie wizytacyjne, rozpoczynając od słów nawiązujących do czytanej podczas niedzielnej Eucharystii Ewangelii: „Nasza wspólnota parafialna i zakonna, niczym Kana Galilejska, jak jedna rodzina gromadzi salezjanów, dzieci, młodzież i rodziny oraz osoby starsze i cierpiące, ciesząc się z Twojej obecności w naszej świątyni i przynosi dar modlitwy i cierpienia w imieniu nawet tych, których z nami dziś tutaj nie ma”. W protokole ksiądz Proboszcz nie tylko przedstawił szeroką i bardzo dokładną działalność parafii, ale i przybliżył osobę Księdza Bosko i znaczenie systemu prewencyjnego, a na koniec poprosił delegata: aby przez Twoją modlitwę i błogosławieństwo nasza parafia była jeszcze bliżej świętości, robiła wszystko, cokolwiek nam Jezus powie oraz przynosiła błogosławione owoce trwania w jedności z Bogiem i Kościołem.

 Po Mszy o godzinie 10.00, którą uświetnił chór Canticum prowadzony przez organistę Krystiana Łysaka, głos zabrał Ksiądz Wikariusz, który powitał zgromadzonych parafian i jeszcze raz podkreślił swoją ogromną radość z możliwości nawiedzenia oświęcimskiego Sanktuarium i oddania pokłonu przed obrazem Maryi Wspomożycielki Wiernych. Następnie, przyszedł czas na modlitwę za wszystkich zmarłych: za zmarłych biskupów, kapłanów, siostry zakonne, w szczególności za salezjanów pracujących w tym Sanktuarium; zmarłych braci i siostry, wszystkich zmarłych parafian; zmarłych, którzy swoje życie oddali w obronie ojczyzny, którzy zginęli w obozach zagłady, łagrach, więzieniach. Po wspólnej modlitwie nadszedł czas na uroczyste błogosławieństwo uczestników Eucharystii oraz indywidualne błogosławieństwo dzieci, które jest udzielane po mszach o 10.00 i 11.30 przez cały styczeń, w związku z rokiem jubileuszowym.

Mszę o 11.30, którą swoim śpiewem uświetniła Schola Dziecięca, wraz z Proboszczem i Dyrektorem Dzieła Salezjańskiego ks. Dariuszem Bartochą, koncelebrował Ksiądz Wikariusz Generalny. Podczas głoszonego Słowa Bożego podkreślił on maryjny charyzmat oświęcimskiej parafii, samą osobę Maryi, a także jeden z najbardziej znanych snów Księdza Bosko przedstawiający Kościół w formie okrętu na wzburzonym morzu, który zostaje uratowany po przycumowaniu do dwóch kolumn, ratujących go przed rozszalałym morzem; jedną kolumną jest Eucharystia, a drugą Matka Boża, Matka nas wszystkich, która bardzo nas kocha i wie, czego potrzebujemy i opiekuje się nami każdego dnia. Podczas homilii ks. Marek przytoczył także historię z czytanej wcześniej Ewangelii, w której Maryja sama wiedziała o tym, że gospodarzowi zabrakło wina, nikt nie musiał jej o tym mówić, przypominać czy prosić, żeby jakoś pomogła. Ta historia uświadamia nam, że jeśli oddamy swoje życie Maryi, zawierzymy się jej, wszystko będzie na swoim miejscu, bo „nie trzeba przypominać mamie, że ma kochać swoje dziecko, że ma się nim opiekować; dobra matka sama dostrzega wszystkie potrzeby swojego dziecka i Matka Boża jest najlepszą z matek, dlatego chcemy się dzisiaj na tej Mszy świętej zawierzyć Matce Bożej, oddać jej bez reszty, żeby jak w Kanie Galilejskiej nam towarzyszyła”. Po pięknym kazaniu przyszedł czas na błogosławieństwo i modlitwę w intencji rodzin. Najpierw rodzice błogosławili swoim pociechom, następnie dzieci błogosławiły rodziców, opiekunów, a na końcu po wspólnej modlitwie znak krzyża na swoich czołach uczynili małżonkowie. Na koniec rodzina jako przedstawiciele parafii podziękowała ks. Markowi za jego wizytę w progach Sanktuarium, pasterskie umocnienie, obecność, piękne Słowo Boże oraz za wspólną modlitwę i błogosławieństwo rodzin, bo „rodzina Bogiem silna, to społeczeństwo Bogiem silne, zakorzenione w miłości do Boga i do drugiego człowieka, to społeczeństwo normalne; rodzina zdrowa moralnie i silna w wierze, to także nasza przyszłość, nasze rodziny, nowi kapłani i inni ludzie Boga; każdy kapłan wywodzi się z naszych rodzin, jest czyimś synem, czyimś bratem, czyimś wnukiem”.

Po zakończeniu mszy świętej rozdano małżeństwom przeżywającym w tym roku jubileusze błogosławieństwo biskupa Ordynariusza i udano się na podpisanie dokumentów i ksiąg na zakończenie wizytacji.

Zuzanna Bratek
Foto: Małgorzata Latawiec, Wojciech Zięcina sdb

« z 3 »