Święty Jan Bosko, a właściwie Giovanni Melchiorre Bosco urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi. Był włoskim duchownym, który założył zgromadzenia salezjanów, salezjanek, salezjanów współpracowników i innych gałęzi Rodziny Salezjańskiej. Został obwołany ojcem i nauczycielem młodzieży, którą nade wszystko miłował i otaczał opieką. Zmarł w Turynie, 31 stycznia 1888 roku.

Niedziela 30 stycznia 2022

Obchody związane ze świętem założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, w Oświęcimiu, rozpoczęły się już w niedzielę poprzedzającą liturgiczne wspomnienie św. Jana Bosko, które przypada na dzień jego śmierci. Wszystko przebiegło w duchu salezjańskim, z radością i muzyką! Po porannych Mszach świętych o 8.30 i 10.00 Chór Canticum, pod batutą parafialnego organisty – Krystiana Łysaka, wykonał wielogłosowo lub w kanonie, do którego dołączyła się nawet publiczność! kilka tradycyjnych polskich kolęd oraz te posiadające tzw. staroangielską lub starofrancuską melodię. Podczas niedzielnego koncertu śpiewaczki wsparli instrumentaliści, którzy swoimi niezwykłymi umiejętnościami zachwycili zebraną publikę, czego dowodem były gromkie oklaski.

W tym roku oświęcimską wspólnotę odwiedził ekonom inspektorialny ks. Gabriel Stawowy, który już podczas sobotniej Mszy wieczornej wygłosił zgromadzonym parafianom Słowo Boże.

Uroczystą Liturgię koncelebrowali, wcześniej wspomniany gość, Dyrektor Dzieła Salezjańskiego ks. Dariusz Bartocha oraz Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks. Łukasz Krysmalski. Powitanie wszystkich zebranych przez kustosza Sanktuarium, w którym zachęcił, aby przez wstawiennictwo św. Jana Bosko polecali modlitwie dzieci, młodzież, wychowawców, nauczycieli i na wzór wielkiego Świętego wzrastali w świętości, nadało Eucharystii niezwykły charakter. Podczas homilii, ks. Gabriel, podkreślił, jak ważną osobą w naszym życiu jest Pan Bóg i jak ważne jest podążanie przez życie w łączności z Nim. Oczywiście nie jest to najłatwiejsza droga, ale święci, których na co dzień wspominamy czy stawiamy sobie na wzór, są najlepszym przykładem na to, że jest ona do przejścia. Przykładem takiej osoby jest właśnie św. Jan Bosko, posłany do biednej i  ubogiej młodzieży. Każdego dnia spotykał się z niezrozumieniem ze strony innych ludzi czy brakiem wdzięczności od samych podopiecznych. Jednak nigdy nie poddał się w tym, co robił, chciał doprowadzić tych chłopców do Nieba. Zatem zadajmy sobie pytanie: czego mogę się nauczyć od św. Jana Bosko […] – przede wszystkim pokory i całkowitego zawierzenia opatrzności Bożej […], miłości bliźniego, służby drugiemu człowiekowi; chcemy się uczyć miłości, która jest zrozumiała dla drugiego człowieka. A kochać taką miłością, która jest zrozumiała, oznacza uniżyć się do jego poziomu, zjeść do poziomu myślenia i działania młodego człowieka; nie po to, by podzielać jego sposób myślenia, sposób zachowania, by brać udział w tym, co jest niewłaściwe, ale zniżyć się po to, by uczestnicząc w życiu młodego człowieka towarzyszyć mu, prowadzić go z taktem i dyskrecją ku temu, aby stawał się lepszy. […] Nie wystarczy kochać młodych, trzeba jeszcze dać im znać, że są kochani. Jak co niedzielę schola dziecięca – Boskie Nutki, prowadzona przez p. Jolę Zapałę, uświetniła Eucharystię, a  na zakończenie zagrała krótki koncert – znane dziecięce pastorałki. Na koniec księża udzieli błogosławieństwa dzieciom.

Poniedziałek 31 stycznia 2022

W uroczystość Księdza Bosko oświęcimscy salezjanie wraz z zaproszonym Wikariuszem Inspektora Prowincji Wrocławskiej ks. Piotrem Lorkiem oraz Księżmi z sąsiednich parafii odprawili uroczystą Mszę świętą. Ksiądz Bosko to ojciec i wychowawca młodzież, o której nie można nie wspomnieć! Oratorium św. Jana Bosko zaznaczyło swoją obecność muzycznym akcentem, wykonując pieśni na Mszy i ubogacając liturgię śpiewem. Słowo Boże do zebranych wygłosił ks. Wikariusz. W dużej mierze dotyczyło ono patrona. Z tego, kogo wybieramy za patrona, możemy odczytać, kim jesteśmy, jakie wartości, wzorce i postawy wybieramy, jaki mamy program na życie, co jest dla nas ważne, czego potrzebujemy, czego nam brakuje. Nasi patronowie mówią coś o nas. A my wybierając ich, chcemy zaczerpnąć od nich, ale również powiedzieć coś o nich, przekazać ich dziedzictwo dzisiaj. Ksiądz Bosko wybrał na swojego patrona św. Franciszka Salezego, ponieważ chciał przekazać jego miłość i słodycz, którą także i na wzór Jezusa darzył młodzież. Dzięki naukom św. Franciszka i jego charyzmatowi, w którym tak ważna była miłość, Jan Bosko przypomina nam o trzech ważnych zasadach, na których powinno opierać się nasze życie: praca nad sobą, nad swoimi wadami, skłonnościami, grzechami, nad porywczością, agresją, wulgarnością, złością, jadem i siłą, która niszczy lub rani; dobroć względem ludzi, zwłaszcza młodzieży; dobro względem przeciwników i wrogów.

 Świętowanie w Oratorium św. Jana Bosko

Młodzież i Animatorzy z Oratorium św. Jana Bosko wraz z Dyrektorem ks. Pawłem Bróżem również pamiętali o swoim patronie i wspólnie przygotowali wspaniałą imprezę, co nie było takie proste, gdyż dwa dni wcześniej zakończyli dwa turnusy zimowych półkolonii oraz wyjazd na zimowisko do Wisły. Po Mszy świętej wszyscy zebrali na tzw. sali Kameralnej i po podziale na kilku osobowe grupy, rozpoczęli teleturniej – „Boskolandię”. Podczas gry, na uczestników czekało kilka konkurencji, które nie były wcale łatwe. Młodzież musiałam wykazać się wiedzą o Janie Bosko, znajomością salezjańskich piosenek, wiedzą ogólną o salezjanach, szczególnie z krakowskiej inspektorii oraz dobrą pamięcią krótkotrwałą, ponieważ ostatnia konkurencja polegała na zapamiętaniu 30 pytań i po otrzymaniu głosu, odpowiedzi na nie. Zadania wywołały mnóstwo radości, śmiechu i zabawy. Po teleturnieju, w oratoryjnej kawiarence, na wszystkich czekało mnóstwo jedzenia i przepiękny tort. To był wspaniały wieczór!

Wieczór Wdzięczności

Salezjanie z Oświęcimia tradycyjnie organizowali Wieczór Wdzięczności na parę dni przed Bożym Narodzeniem. Czas pandemii już dwukrotnie pokrzyżował te plany. Wdzięczność jest ważną cechą salezjańskich środowisk, stąd po liturgii Mszy świętej goście zostali zaproszeni do jadalni salezjanów na poczęstunek. Tym razem nie udało nam się zadedykować naszym gościom specjalnego koncertu, ale gorąca atmosfera spotkania „przyjaciół Księdza Bosko” pozwoliła poczuć jak wśród „swoich”, jak w rodzinie.

Wcześniej, bo przed uroczystą liturgią odbyło się spotkanie aktorów i organizatorów Jasełek. Niestety z powodu obostrzeń pandemicznych nie udało się zagrać ostatniego spektaklu zaplanowanego na 31 stycznia, w zamian można było zrealizować kolejną sesję zdjęciową, powspominać niedawną premierę i podziękować sobie za to kolejne doświadczenie.

Zuzanna Bratek
Foto: Ryszard Szymeczko sdb, Wojciech Zięcina sdb

« z 4 »