14 marca obchodzimy międzynarodowy Dzień Liczby π, czyli stałej matematycznej, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. W geometrii euklidesowej π jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy. Można też zdefiniować π na inne sposoby, na przykład jako pole koła o promieniu równym 1 albo jako najmniejszą dodatnią wartość x, dla której sin(x) = 0.

Liczba π z dokładnością do 200 miejsc po przecinku:
π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095  50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193  85211 05559 64462 29489 54930 38196…

Symbol π wprowadził w 1706 roku William Jones w książce Synopsis Palmariorum Mathesos (π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρονperimetron, czyli obwód) a rozpowszechnił go później Leonhard Euler. Liczba π jest znana także jako stała Archimedesa lub ludolfina – tak została nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena (obaj obliczyli przybliżone wartości π).

W Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, co roku w ten dzień organizowane jest wspólne świętowanie, czyli turniej międzyklasowy w poszczególnych typach szkół. Uczniowie biorący w nim udział muszą wykazać się ogólną wiedzą z zakresu matematyki. Konkurs został przygotowany przez wspaniałych matematyków: p. Martę Koczyk, p. Małgorzatę Mirecką i p. Pawła Pająka, którym na wstępie serdecznie podziękował Dyrektor Szkoły ks. Mirosław Gajda. Rywalizacja  przeniosła wszystkim wiele emocji. Konkurencje były bardzo zróżnicowane; w jednej uczniowie mieli zaledwie 10 sekund na wskazanie dobrej odpowiedzi,  w drugiej, na czas, musieli rozwiązać zagadki matematyczne i po nich spośród wszystkich grup wyłaniane były trzy najlepsze, które dostawały się do ścisłego finału, gdzie na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, młodzież mogła wskazać konkretów, którzy musieli odpowiedzieć na pytanie lub zabrać pytani na siebie. Zwycięzcami zostali: wśród techników klasa 3tps, wśród liceów 2LB, a wśród przedstawicieli szkoły branżowej – 1mps. Gratulujemy zwycięzcom! Do zobaczenia za rok!

Zuzanna Bratek
Foto: Wojciech Zięcina sdb