W dniu 5 kwietnia w naszej Wspólnocie Parafialnej o godzinie 11:30 podczas Mszy Świętej miało miejsce przyjęcie nowych lektorów Słowa Bożego. Po długim czasie przygotowań oraz praktykowaniu czytania Pisma Świętego mogli zostać dopuszczeni do służby przy stole Słowa. Również na Mszy Świętej miało miejsce poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Nowo ustanowionym lektorom życzymy obfitości łask, błogosławieństwa Bożego, opieki Wspomożycielki Wiernych, aby czytając i rozważając Słowo Boże również wprowadzali je w czyn.

 

Tekst: Ks. Krzysztof Papierz sdb

Foto:  Ks. Ryszard Szymeczko sdb