Drogę krzyżową w Jerozolimie przeszedł Jezus z Nazaretu do wzgórza Golgoty. Skazany na śmierć krzyżową niósł na ramionach brzemię grzechu wszystkich ludzi. 7 kwietnia 2022 roku uczniowie salezjańskiego internatu przeszli śladami męki Chrystusa Drogę Krzyżową. Jest to droga wszystkich ludzi, dla których niesienie krzyża jest wzruszającym wyznaniem wiary. Miłość Chrystusa pomaga zagubionym, jest przebaczeniem, pochyleniem nad każdym człowiekiem. Kleryk Piotr Bednarczyk poprowadził rozważania stacji drogi krzyżowej, w których przypomniał nam mękę Chrystusa i poświęcenie samego siebie z miłości do człowieka. Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy rozważania kleryka, które przypomniały nam o męczeńskiej śmierci Chrystusa. Drogę krzyżową uświetniała muzyka i śpiew, który poprowadził ksiądz dyrektor Mirosław Gajda. Przy ostatniej stacji udzielił nam błogosławieństwa kierownik internatu ks. Michał Libor.

Wojciech Dyrcz
Foto: Karol Zagórski