W sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku w dniu 7 maja 2022r. odbył się Ogólnopolski Kongres Maryjny zorganizowany przez Stowarzyszenie ADMA pod hasłem „Zawierzenie Maryi  swojej codzienności”.

W sanktuarium zgromadzili się czciciele Maryi Wspomożenia Wiernych z Salezjańskiej Polski.

Z Oświęcimia przyjechała liczna grupa wraz ze sztandarem Bractwa Wspomożycielki Wiernych i strojach maryjnych. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w Sanktuarium w Szczyrku pod przewodnictwem ks. Łukasza Krysmalskiego kustosza sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki w Oświęcimiu organizatora kongresu.

Pierwszą konferencję wygłosił Ks. dr  hab. Marek Gilski o naśladowaniu Maryi w swojej codzienności biorąc przykład z maryjnych dogmatów o Jej Niepokalanym Poczęciu, Bożym Macierzyństwie, Dziewictwie i Wniebowzięciu.

Drugą konferencję wygłosił Ks. dr Marek Studenski o zawierzeniu życia Jezusowi na wzór Maryi w oparciu o dzieło św. Ludwika Marii Grimion de Monffort pt. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” w którym autor pisze o całkowitym oddaniu się Jezusowi Chrystusowi na wzór Maryi. Nabożeństwo pięknie animowała kapela góralska śpiewając pieśni maryjne.

Następnie była Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Zygmunt Kostka sdb wikariusz Inspektorii salezjańskiej w Krakowie.

Po wspólnym obiedzie w domu rekolekcyjnym było nabożeństwo maryjne w kaplicy tego domu. Po odśpiewaniu majówki było krótkie podsumowanie, podziękowanie i zaproszenie na kolejny kongres w inspektorii pilskiej.

 

Tekst. Barbara Pilarska

Foto: Ks. Jan Lis Sdb