Nagrodę specjalną Wójta Gminy Babice otrzymał Miłosz Kot w Wojewódzkim Konkursie ,,Ileż piękna i tajemnic w moim regionie! – moja okolica na szlaku dziedzictwa kulturowego Małopolski”.

Rozdanie nagród odbyło się 27 kwietnia w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, partnerami – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu oraz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
Patronat nad konkursem objęli Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski, Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Radosław Warzecha – wójt Gminy Babice.

Koleje osiągnięcia:
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kufer Wyobraźni” pod hasłem „Niesamowita, Fantastyczna Przygoda” pod patronatem Starosty Oświęcimskiego.
Spośród 545 nadesłanych prac Nagrodę otrzymały: KARINA KAJZAR i WIKTORIA KOVACS. Wyróżnienie zdobył MICHAŁ LICHAŃSKI.

Elżbieta Serreś-Wardzała
Foto: Elżbieta Sereś-Wardzała