W dniu 21 maja o godzinie 10⁰⁰ w kościele p. w. Świętego Stanisława Kostki miała miejsce uroczysta Msza Święta z udzieleniem święceń prezbiteratu pięciu diakonom z rąk biskupa Stanisława Jamrozka. W uroczystościach udział wzięły liczne delegacje placówek salezjańskich. Naszą wspólnotę parafialną reprezentował ks. Krzysztof Papierz wraz z Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz Ks. dyrektor Dariusz Bartocha, ks. Paweł Bróż, ks. Michał Libor, ks. Artur Siewarga, asystenci oraz młodzież oratoryjna. Mszę Świętą koncelebrowało ponad 60 księży przy licznym udziale zaproszonych gości i młodzieży. Na koniec Mszy Świętej nowo wyświęceni prezbiterzy otrzymali listy posłuszeństwa, czyli informację o nowym miejscu swojej posługi kapłańskiej. Niech Duch Święty obdarza ich przeróżnymi darami oraz talentami, aby mogli jak najlepiej służyć Kościołowi, Zgromadzeniu i młodzieży w duchu Św. Jana Bosko.

 

Tekst: Ks. Krzysztof Papierz sdb

Foto: Michał Król