Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypomina nam wielką prawdę wiary – Bóg Prawdziwy tak bardzo nas ukochał, że jest realnie obecny wśród nas w tajemnicy Najświętszego Sakramentu.
W tym roku uroczystość ta przypadła 16 czerwca. O godzinie 9:00 nasze Oświęcimskie Sanktuarium wypełnili po brzegi wierni z naszej parafii oraz z parafii pw. Wniebowzięcia NMP, aby wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej. Eucharystii przewodniczył ks. Edward Mazgaj – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP, homilię wygłosił nasz proboszcz – ks. Łukasz Krysmalski. Przypomniał  nam o konieczności  wdzięczności wobec daru Bożego Ciała, którym jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy Świętej uformowaliśmy procesję i wyruszyliśmy, aby zamanifestować swoją wiarę i miłość do Najświętszego Sakramentu. Szlak procesji tradycyjnie wyznaczały cztery wybudowane przez wiernych ołtarze: przy figurze św. Jana Bosko przy ul. Jagiełły 10, następnie przy skrzyżowaniu ul. Zaborskiej i Sienkiewicza, kolejno w pobliżu domu zakonnego sióstr Serafitek i na końcu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
Raz jeszcze pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, dzięki którym tegoroczna uroczystość była niezwykłym doświadczeniem wspólnoty ludzi wierzących i uwielbienia dla Tego, który daje się nam cały. Obyśmy każdego dnia pamiętali o tym, że możemy przyjmować Boga do swojego serca oraz adorować Go ukrytego w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.
Niechaj Będzie Pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

Tekst: kl. Piotr Bednarczyk sdb
Foto: ko. Wojciech Zięcina sdb