24 czerwca 2022 tradycyjnie, jak co miesiąc Maryja zaprosiła swoich czcicieli do salezjańskiego sanktuarium. Czuwanie przed obrazem Wspomożycielki Wiernych, w tym miesiącu w sposób szczególny miało podniosły charakter. Tego dnia bowiem, przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święto to zostało ustanowione na prośbę samego Chrystusa, i związane jest z obietnicami danymi świętej Małgorzacie Marii Alacoque – francuskiej siostrze zakonnej, wizytce. Na cały Kościół święto zostało rozszerzone w roku 1856 przez Papieża Piusa IX. Dodatkowo piątek po oktawie Bożego Ciała, Papież Jan Paweł II ustanowił Światowym Dniem Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Naszej Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Kiszczak, proboszcz Parafii świętego Maksymiliana. Zaproszony kaznodzieja przypominał nam w homilii, że Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, szuka nas gdy się zagubimy i woła byśmy szli za nim. Robi to w subtelny sposób. Pozostawiając nam wolną wolę. Jezus wie, że nie ma idealnej recepty na osiągnięcie Królestwa Bożego. Każdy z nas jest inny, ma inne talenty, zmaga się z innymi trudnościami czy przeżywa inne radości. Mamy powołanie i musimy je wypełniać. Ważne jest by w budowaniu relacji z Bogiem, pomimo naszych indywidualności i samodzielnego wydeptywania swojej ścieżki życiowej, być wpatrzonym w Jezusa. Aby podołać temu zadaniu i wytrwać Jezus zachęca nas do ukochania serc Jego i swojej Matki Maryi. Serca te pragną rozlać płomienie miłości i wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami. Zbawiciel pragnął też wynagradzania tym Sercom za własne i cudze grzechy, oziębłość, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie i świętokradztwo. Włączając się w ogólnopolską akcję oddania siebie, swoich rodzin i Ojczyzny Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, po procesji różańcowej wspólnie odczytaliśmy akt zawierzenia. Modlitwę i rozważania bolesnych części różańca świętego przygotowała i poprowadziła grupa parafialna działająca przy parafii świętego Maksymiliana.
Czerwcowy wieczór czuwania wraz z Maryją, zakończyliśmy modlitwą za kapłanów, a w sposób szczególny za księdza Jana Staszela, który obchodził imieniny. Zgromadzonych wiernych spotkała miła niespodzianka, w postaci boskiej kawy i słodkiego poczęstunku.

Tekst: Anna Skoczek

Foto: Ks. Ryszard Szymeczko sdb