Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu w październiku rozpoczęło kolejny, już ostatni rok przygotowań do wyjazdu na światowe Dni Młodzieży. Głównym tematem tegorocznych spotkań będzie postać Maryi.

W sobotę, 8 października 2022 r., punktualnie o 15.00 rozpoczęło się spotkanie formacyjne zatytułowane “Święty pośpiech – Maryja”. Celem spotkania było ukazanie cech, które charakteryzowały Maryję: jej wiary, dobrego uporu czy woli walki, dzięki którym my możemy osiągnąć nasz upragniony cel, a także poznanie głębszej wartości modlitwy różańcowej. Zebrana młodzież najpierw wysłuchała konferencji przygotowanej przez kilku liderów, dotyczącej wspomnianej wcześniej Postaci oraz najprostszej modlitwy, którą znamy od najmłodszych lat – różańca. Ich rozważania poprzedzone były fragmentem Ewangelii dotyczącym spotkania Maryi i Elżbiety (Łk 1, 39-45). 

Liderzy zwrócili uwagę na ważne kwestie, towarzyszące młodym ludziom każdego dnia. Codziennie staramy się dogonić świat, który przyspieszył; wciąż biegniemy za czymś może niekoniecznie tak bardzo istotny i ważnym. Biegniemy za rzeczami błahymi, za pokusami, które nami kierują. Za przykładem Maryi powinniśmy kierować się raczej natchnieniem, nie naszem pożądaniem. Matka Boża nie zwleka z wypełnianiem Bożej woli. Ile razy w naszym, życiu odwlekamy podjęcie ważnej decyzji takiej jak pogodzenie się ze skłóconymi rodzicami, decyzja o przystąpieniu do kratek konfesjonału. Gdy słyszymy głos Boga powinniśmy bez zastanowienia poddać się Jego woli, bo jest ona słuszna. 

Dzisiaj często lubimy szukać wymówek. Mamy ułożony już w głowie scenariusz jak wymigać się o jakiegoś obowiązku. Często wkrada się w nas egoizm i interesowność. Nie chcemy działać z naszej dobrej woli, bezinteresownie, lecz na każdej płaszczyźnie chcemy się wzbogacić. Maryja uczy nas umiejętność rezygnacji ze swoich wygód, bo przecież jej droga do Elżbiety nie była łatwa – wymagała trudu i poświęcenia. Warto wymagać od siebie dobrej postawy i stawania się dobrym człowiekiem każdego dnia. 

Jaki jest cel pobożności maryjnej? Cel jest prosty – naśladować jej walkę o wierność swojemu Bogu. Naśladując Maryję zbliżamy się do Boga, bo jej droga jest pewna. Drugi cel – Maryja jest obecna pośród nas, bo dostaliśmy ją za naszą Matkę w testamencie spod Krzyża, dlatego mamy przez jej wstawiennictwo modlić o potrzebne dla nas łaski. Ksiądz Bosko dał nam Wspomożycielkę za Matkę. Za jego przykładem powinniśmy każde nowo rozpoczęte dzieło, jakąś aktywność ofiarować Maryi. Z jej pomocą osiągniemy sukces. 

I wreszcie różaniec. Prosta, lecz dla niektórych monotonna modlitwa. Może warto spojrzeć na nią inaczej. Tak naprawdę jest ona mocno skoncentrowana na Jezusie. To przecież o Nim jest większość tajemnic, do których kościół zachęca nas, byśmy nad nimi rozmyślali. Przeżywajmy wraz z Nim i Maryją chłód betlejemskiej stajenki, czy ból cierniowej korony. Osobiste rozważanie wypływa z osobistą relację z Jezusem i ją umacnia. Podczas rozważania jednej tajemnicy myślmy o tym, co przeżywamy, czego pragniemy jaka jest w tej chwili nasza wiara i przedstawiamy to Jezusowi.

Po konferencji wszyscy zebrali się w kaplicy na wspólnej modlitwie różańcowej, a zaraz po niej na ciepłej herbatce i słodkim ciastku w oratoryjnej kawiarence. Do zobaczenia za miesiąc na kolejnym spotkaniu!

tekst i zdjęcia: Zuzanna Bratek