W weekend od 4 do 6 listopada w salezjańskim seminarium na Łosiówce odbyły się rekolekcje dla bierzmowanych. Konferencje i treści głosił salezjanin ksiądz Marian Gruszczyk. Całość skupiała się wokół dwóch sakramentów, czyli sakramentu pokuty i pojednania oraz eucharystii. W piątek po przyjeździe i rozpakowaniu wszyscy udaliśmy się na kolację. Zapoznaliśmy się z osobami, które pomagały w organizacji rekolekcji. Następnie odbył się pogodny wieczorek, gdzie zintegrowaliśmy się ze sobą przez wspólne zabawy, tańce i wyzwania. Potem zgodnie z planem poszliśmy na koncert None Rhyme. Koncert był połączeniem dwóch gatunków muzycznych hip-hopu i reggae, a same teksty piosenek mówiły o Bogu i wierze. Świadectwo spotkania Boga podczas koncertu dawał też wokalista, kleryk Norbert Rosiński.

W sobotę cały dzień skupiał się na sakramencie pokuty i pojednania. Było również świadectwo ….. jak, wygląda jego życie z Bogiem. Nastąpił centralny punkt dnia – Eucharystia. Następnie udaliśmy się do pracy w grupach. Po obiedzie ruszyliśmy na miasto. Podzieliliśmy się na mniejsze grupy i udaliśmy się do różnych zgromadzeń zakonnych, żeńskich i męskich. Po powrocie szybka kolacja, bo już był czas by udać się na spektakl wspólnoty  Ziemi Boga pt.: „Płoń ogniu, płoń”, który również wiązał się z sakramentem pokuty. Jeszcze czekała nas adoracja, gdzie była możliwość spowiedzi oraz wieczór gier. Radość i zmęczenie tego dnia to, to co zapamiętam.

W niedzielę tematem głównym była eucharystia. Dlatego też zaraz po konferencji udaliśmy się na niedzielną mszę świętą. Później przyszedł czas na podsumowanie całych rekolekcji w grupach, w których wcześniej pracowaliśmy. Młodzież w międzyczasie wymyślała pytania, na które później odpowiadali salezjanie. Pytania były różne zarówno bardzo poważne, jak i zupełnie luźne. Udaliśmy się potem na obiad, który był ostatnim wspólnym punktem. Szczęśliwi i uśmiechnięci wróciliśmy do domu.

Tekst: Kl. Krystian Szornel sdb

Foto: Ks. Krzysztof Papierz sdb