24 stycznia 2023 roku klasy 2TM oraz 2TI, pod opieką pani Jarnot oraz pani Chrapczyńskiej, wzięły udział w spotkaniu z Panią Zdzisławą Włodarczyk, byłą Więźniarką obozu Auschwitz, zorganizowanym przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcim.
Spotkanie zostało poprzedzone przedstawieniem biografii Pani Włodarczyk przez panią Sylwię Stańską, kierownika działu edukacyjno-programowego MDSM oraz fragmentami filmu z Kroniki Wyzwolenia obozu Auschwitz.
Możliwość spotkań z Byłymi Więźniami to bezcenne wydarzenie, ponieważ jest Ich wśród nas coraz mniej…
Jakie zatem emocje i przemyślenia towarzyszyły młodym ludziom podczas spotkania?

Uważam to spotkanie za bardzo udane. Poznałem wiele faktów z życia Pani Włodarczyk, między innymi niż znalazła się w obozie oraz jak radziła sobie podczas życia w tak okrutnym miejscu w tak młodym wieku. Ta rozmowa pomogła ukształtować mój system wartości, pokazując, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka oraz jak ważni są nasi najbliżsi, na których zawsze możemy liczyć w trudnych chwilach.

Jestem bardzo zadowolony, że mogłem uczestniczyć w spotkaniu z Panią Zdzisławą Włodarczyk, która jest świadkiem okrutnego postępowania III Rzeszy podczas II Wojny Światowej. Podczas tego wydarzenia dowiedziałem się nowych informacji na temat tego, co się działo w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Moim zdaniem, jedynie mogłem sobie wyobrazić te okrucieństwa i smutki, które opowiadała Pani Zdzisława, ale i tak wiedziałem, że to nie jest wystarczająco, aby poczuć i zrozumieć to, co tamtych ludzi spotkało. Po prostu trzeba by było przeżyć to wszystko samemu, aby naprawdę zrozumieć, co czuli ludzie w tamtym czasie.
Spotkanie to pokazało mi, jak ważne jest bycie dobrym i pomocnym dla drugiego człowieka oraz dobrobyt i pokój, który mamy…

Marta Chrapczyńska
Fot. Marta Chrapczyńska