Pełny Kościół młodych ludzi, świadectwa, modlitwa, spowiedź, śpiew, pantomimy i refleksja nad tym, jak budować swoją przyszłość na Bogu i Jego planie wobec nas – w Salezjańskich Szkołach w Oświęcimiu zakończyły się trzydniowe rekolekcje szkolne, głoszone przez ks. Jana Cienkosza SDB.

Rekolekcje trwające od poniedziałku do środy (27.02-01.03) zgromadziły ponad 900 uczestników. Słowo Boże i nauki rekolekcyjne do wspólnoty szkolnej głosił ks. Jan Cienkosz SDB, absolwent naszej szkoły, obecnie posługujący w salezjańskiej parafii na Dębnikach w Krakowie. Ks. Jan wraz z salezjanami pracującymi w naszej szkole przygotowali program, w którym oprócz konferencji prowadzącego rekolekcje mogliśmy usłyszeć świadectwa, przeżyć liturgie Słowa i nabożeństwo pokutne, podziwiać pantomimy ewangelizacyjne i modlić się śpiewem wspólnie z zespołem szkolnym – Salezjański Mocny Skład.

Boży plan

W pierwszym dniu rekolekcji w swoim słowie do młodzieży ks. Jan skoncentrował się na tym, że człowiek stworzony przez Boga jest piękny, ma wiele talentów i zdolności. Podkreślał, że młody człowiek może pięknie przeżyć życie, może je wspaniale wykorzystać. Następnie ks. Michał Libor SDB poprowadził dla młodzieży nabożeństwo Słowa i krótką adorację. Nawiązał w niej do postaci biblijnego króla Dawida, podkreślając jego małość, bycie ostatnim. Jednak Boży wybór padł właśnie na niego. Dodał, że jeśli ktoś z nas czuje się właśnie taki mały i słaby to może popatrzeć na króla Dawida i to, co Bóg zrobił w jego życiu.

Ważnym punktem pierwszego dnia rekolekcji było spotkanie w sali teatralnej. Na początku młodzież z naszego Oratorium zaprezentowała pantomimę ukazującą walkę o człowieka. Poprzez grzech, zło, człowiek wpada w sidła Szatana, co symbolizowały łańcuchy. Bóg walczy o człowieka, o jego duszę, próbuje wyrwać go z niewoli grzechu.

Pantomima dobrze wprowadziła zebranych w spotkanie z Tomaszem Karpierzem, członkiem i liderem wspólnoty Ziemia Boga – salezjańskiego duszpasterstwa z Krakowa. Obecnie szczęśliwy mąż i ojciec, zaangażowany w życie Kościoła, chętnie dzielący się swoim świadectwem życia, doświadczeniem Boga; kiedyś dobrze zapowiadający się piłkarz, ale pochłonięty przez grzech, nałogi, używki. Pan Tomasz opowiedział o tym, jak doświadczył upadku, beznadziei, ale także spotkał się z miłością Boga, który walczy o człowieka. Spowiedź, Boże Słowo, Eucharystia – to narzędzie, przez które powrócił do Boga, przez które każdego dnia stara się budować swoje życie w przyjaźni z Bogiem i drugim człowiekiem, zwłaszcza ze swoimi najbliższymi. Z pewnością dla młodzieży było to bardzo wartościowe świadectwo – przestroga przed złem, grzechem, które nieraz wydają się atrakcyjne i przyjemne, ale także pokazanie, że Pan Bóg zwycięża zło swoją miłością.

Grzech – nie dotykać

Drugiego dnia w sali teatralnej młodzież z oratorium zaprezentowała dwie pantomimy mówiące o grzechu i nawróceniu. Nieraz wiemy, że coś jest złe, że tego nam nie wolno, ale mimo wszystko po to sięgamy. Tak jest z grzechem – gdy się do niego przyzwyczaimy, trudno się oderwać, często nie chcemy, albo nie mamy na to siły. Z pomocą przychodzi modlitwa oraz sakramenty, przez które Bóg nas umacnia, przemienia i daje siłę do walki ze złem. Druga scenka mówiła o tym, że Pan Bóg się o nas upomina, że chce przyjść do naszego serca, naszego życia, ale my, często zajęci innymi sprawami, nie chcemy Go wpuścić. Następnie zebrani mogli wysłuchać kilku świadectw młodzieży z oratorium na temat spowiedzi, ich osobistego doświadczenia, co im daje ten sakrament, dlaczego jest dla nich ważny. Z pewnością słowa rówieśników dobrze trafiają do serc młodych ludzi i mogą pomóc w przełamaniu się i skorzystaniu z sakramentu pokuty. To było dobre wprowadzenie do nabożeństwa pokutnego, na które młodzież udała się do sanktuarium.

W trakcie spotkania w sanktuarium rekolekcjonista wygłosił kolejną konferencję do zgromadzonych młodych, mówiąc o sumieniu i o tym, jak je kształtować. Kluczowym momentem dnia było, następujące zaraz po nauce rekolekcyjnej, nabożeństwo pokutne, podczas którego uczestniczący w rekolekcjach mogli przystąpić do Spowiedzi świętej w Sakramencie Pojednania oraz rozważać tajemnicę Bożej miłości i przebaczenia w trakcie adoracji prowadzonej przez dk. Łukasza Wójcika SDB i zespół szkolny. Moment wspólnej modlitwy w kościele był dla uczniów czasem spotkaniem z Bogiem, który zawsze czeka na człowieka z otwartymi ramionami i chce obmywać go z grzechu i zła oraz z wyrozumiałością patrzy na nas, swoje umiłowane dzieci.

Nawrócenie – zmiana myślenia

Trzeciego dnia w sali teatralnej miało miejsce podsumowanie rekolekcji. Była to okazja do wyrażenia wdzięczności rekolekcjoniście ks. Janowi – za wygłoszone Słowo Boże i świadectwo wiary, wolontariuszom i animatorom z oratorium – za pantomimy i osobiste świadectwa; osobom odpowiedzialnym za sprzęt – za to, że wszystko działało, jak należy. Zostali również wyróżnieni uczniowie pierwszych klas, którzy awansowali do drugiego etapu konkursu o św. Janie Bosko. Następnie ks. Paweł Bróż oraz dk. Łukasz Wójcik podsumowali czas rekolekcji, zaznaczając, że jest to czas, który powinien coś zmienić. Słowo „nawrócenie” użyte w języku greckim „metanoja” oznacza „zmianę myślenia”. Niech te rekolekcje zaowocują w życiu naszej młodzieży.

Każde wydarzenie liturgiczne zmierza do ukazania modlącym się żywej obecności Jezusa. Jednak najpełniej czyni to Eucharystia, dzięki której Kościół żyje, a my przez nią także. Na zakończenie naszych szkolnych rekolekcji przeżywaliśmy Msze świętą. Intencje za wychowawców i nauczycieli, solenizantów z lutego, a także marca, a przede wszystkim za młodzież łączyły wszystkie nasze poczynania czynione wcześniej i w trakcie. Szkolny zespół muzyczny zachwycał bogactwem dźwięków. Uczeń Jan, z klasy 1 LE przy organach, pod kierunkiem asystenta Krystiana wzmacniał śpiew księdza i wiernych. Tym razem osoby mające wezwania modlitwy powszechnej miały za zadanie złożyć duchowe dary, które wymagają  zaangażowania każdego i każdej z nas. Przez ten gest zostaliśmy wszyscy wezwani do uświadomienia sobie wagi czystego serca, dobrego słowa, trudu nauki, czuwania, świadectwa życia, szczerej spowiedzi i salezjańskiego zapału.

Rekolekcje zamknęły słowa wdzięczności wypowiedziane przez naszą młodzież, zachwyt dla naszego zaangażowania ks. Jana i podsumowanie ks. Andrzeja dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu. Do Świąt Wielkanocy zostało dość czasu, aby duchowo wzrastać i zmieniać nasze myślenie – nawracać się.

 

Tekst: na podstawie relacji z rekolekcji, na szkolnym facebook’u, różnych autorów.
Fot. Emilia Kukla

« z 3 »