Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Sakrament Bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Dzięki temu wierzący może, głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa oraz włącza nas bardziej w Jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
W sobotę 22 kwietnia 2023r. o godzinie 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu z naszej parafii – 64 młode osoby przystąpiły do sakramentu bierzmowania, którego udzielił biskup Piotr Greger. Mszę świętą wspólnie z ks. Biskupem, celebrował proboszcz parafii ks. Łukasz Krysmalski, Ks. Wiktor Slęzak proboszcz parafii Miłosierdzia na Zasolu, Ks. Ryszard Szymeczko oraz asystował diakon Łukasz.
Na początku mszy Świętej przedstawiciele rodziców poprosili biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Następnie ksiądz proboszcz, przywitał Pasterza oraz kandydatów do bierzmowania, świadków, rodziców i wszystkich obecnych, jak również poprosił dla nich o sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, zapewniając o dokładnym i rzetelnym przygotowaniu ich do jego przyjęcia.
Po wysłuchaniu homilii, którą wygłosił biskup, kandydaci odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, następnie odśpiewano Hymnu do Ducha Świętego i udzielono sakramentu bierzmowania, poprzez namaszczenie Krzyżmem Świętym, czyniąc znak krzyża na czole.
W dalszej części Mszy św. w procesji z darami młodzież przyniosła dwie kapy liturgiczne, wodę i wino oraz chleb.
Na zakończenie liturgii przedstawiciele bierzmowanych, złożyli na ręce biskupa Piotra Gregera podziękowania za udzielenie sakramentu oraz wszystkim, którzy pomogli im w przygotowaniu się do tak ważnego wydarzenia w ich życiu.
Na zakończenie uroczystości młodzi otrzymali krzyże poświęcone przez bp. Gregera oraz pamiątki z bierzmowania.

Tekst: Małgorzata Janus

Foto: Małgorzata Latawiec