W naszej parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu od 8 do 14 października odbyły się Misje Parafialne, które głosił Rektor kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie ks. Mateusz Koziołek SDB.

Nauki odbywały się codziennie na Mszach św. o 8:00 i 18:00, dodatkowo we wtorek i w czwartek na Mszach św. o godz. 20:00. W dniu rozpoczęcia Misji, na Mszy św. o godz. 11.30, dzięki staraniom Dyrektora Wspólnoty, a zarazem Proboszcza i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ks. Łukasza Krysmalskiego SDB, wprowadzone zostały do naszej parafii relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, które następnie przez cały czas trwania misji były wystawione przy ołtarzu. Rodzina Ulmów patronuje nowopowstałej Róży Różańcowej rodziców modlących się za swoje dzieci, która zawiązała się 7 października we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i zarazem w pierwszą sobotę miesiąca października. Każdy dzień Misji miał swój temat: Rodzina, Kościół, Praca/Szkoła, Świat, Lustro. Myślą przewodnią była Winnica Pańska, rozumiana jako życie każdego z nas w Kościele z Bogiem, bez Boga nie możemy uprawiać winnicy – nie możemy dobrze żyć.

Ksiądz Mateusz rozważania łączył z treścią czytanej Ewangelii. Przedstawiał drogi postępowania, obrazując przykładami wziętymi z życia i Pisma Świętego. „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21) do zbudowania na nowo naszego życia wraz z Bogiem, gdzie „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10). Należy też pamiętać, że w życiu nie tylko ważna jest praca, ale i modlitwa: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” (Łk 10). Trzeba jednak umieć się modlić, dlatego musimy prosić Boga o tę umiejętność: „Panie, naucz nas modlić się…” (Łk 11). Może nam się wydawać, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje, ale nie możemy ustawać w prośbach: „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone.” (Łk 11). „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają” (Łk 11).

Dodatkowo oprócz nauk odbywały się spotkania. Pierwsze było dla małżonków, poprowadzili je Beata i Marcin Mądrzy, rozważając problemy i kłopoty dnia codziennego. Kolejne spotkanie poprowadził znany i lubiany mistrz pantomimy Ireneusz Krosny, podczas którego opowiadał o swoim życiu i wierze, a także przedstawił pokaz pantomimy.

W czwartek o 19:00 odbył się Wieczór Uwielbienia, na którym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem każdy mógł powierzyć Panu Bogu swoje myśli, problemy, trudności i obawy, prosząc o pomoc w ich rozwiązaniu, dalszą opiekę i dziękując za otrzymane łaski. Modlitwie uwielbienia i Mszy św. o 20:00 towarzyszył grą i śpiewem zespół Projekt Fausystem. W piątek, po wieczornej Mszy świętej, rozpoczęła się inscenizowana Droga Krzyżowa, której rozważania pochodziły z dzienniczka siostry Leonii Nastał. Inscenizacje rozważań poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej, przedstawiane przez młodzież, odnosiły się do problemów i grzechów trawiących ludzi współczesnego świata, a prezentowane były przy wygaszonych światłach i oświetlonym kolorami miłosierdzia Bożego ołtarzu. Ksiądz Mateusz, w czasie trwania Misji, spotkał się z uczniami: Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej w Zaborzu, Zespołu Szkół Salezjańskich oraz internatu. W piątek udał się wizytą do chorych. W sobotę, na Mszy św. o godz.12:00, czas naszych Misji parafialnych dobiegł końca. Po błogosławieństwie, księża i wierni w procesji przeszli z Sanktuarium do odrestaurowanego krzyża misyjnego, który został poświęcony przez księdza głoszącego nauki misyjne. Po uroczystościach udaliśmy się na plac św. Jacka, gdzie Salezjanie wraz z zorganizowali piknik rodzinny. Było wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Czas umilała Młodzieżowa Orkiestra Salezjańska.

Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Mateuszowi Koziołkowi SDB za głoszone Słowo Boże i życzymy błogosławieństwa Bożego oraz nieustającej opieki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Tekst: Grzegorz Kosycarz

Foto: Małgorzata Latawiec