„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan!” (Łk 2, 10-11)

 

Niech, po raz kolejny, przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia będzie dla nas okazją do spojrzenia oczyma Boga na naszą zatroskaną codzienność. Niech Słowa ewangelii wyrażą nasze życzenia:

  • byśmy się nie bali jak pasterze, ale z nadzieją patrzyli w przyszłość
  • byśmy radość Bożego narodzenia obwieszczali całemu światu,
  • byśmy naszym życie udowadniali, że Jezus jest Panem