„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – te słowa usłyszał każdy z nas na poczatku swojego życia. To właśnie te słowa, kryją w sobie tajemnice Bożej Miłości, tajemnicę naszego powołania, Kościoła, tajemnicę, czyli Misterium…
9 marca grupa parafian wraz z Ks. Krzysztofem oraz Ks. Proboszczem udała się na wyjazd do Krakowa. Pierwszym punktem programu była Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Piękne duchowe spotkanie w centrum Miłosierdzia, które rozchodzi się na cały świat.  Po Mszy świętej udaliśmy się do Seminarium Salezjańskiego w Krakowie na Misterium Męki Pańskiej.  Główną tematyką tegorocznego przedstawienia był sakrament Chrztu, który daje początek naszemu życiu duchowemu. Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza, który jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
Po spektaklu udaliśmy się do opactwa cysterskiego w Krakowie-Mogile, gdzie mogliśmy poznać historię opactwa, Klasztoru oraz historię Krakowa. Był to piękny dzień, który wpisał się w czas Wielkiego Postu, czas zadumy i refleksji nad swoim życiem.  Po zwiedzaniu udaliśmy się w drogę powrotną do Oświęcimia.
Tekst: Ks. Krzysztof Papierz
Foto: Ks. Krzysztof Papierz, oraz strona Seminarium