Wolontariusze działający w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w licznych zajęciach edukacyjnych. W ostanim czasie brali udział w wykładach, warsztatach, oraz zostali uhonorowani za swoją działalność.

Dnia 11 marca, uczniowie pod opieką pani Urszuli Dziewońskiej oraz pani Marty Chrapczyńskiej podczas zajęć warsztatowych „JEDENASTE – nie bądź obojętny” nawiązujących do wypowiedzi Pana Mariana Turskiego z obchodów 75. Rocznicy Wyzwolenia KL Auschwitz, analizowali czy doświadczenia z przeszłości możemy odnieść do współczesnego świata.

Warsztaty prowadzone przez panią Marię Martyniak z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, były próbą odpowiedzi na pytanie jaką lekcję dla młodych pokoleń stanowi Auschwitz. Uczniowie rozmawiali o pojęciach, które miały szczególny związek z latami XX wieku podczas II Wojny Światowej, analizowali do czego może prowadzić mowa nienawiści oraz dyskryminacja. Podczas warsztatów nasza wiedza historyczna została wzbogacona oraz dowiedzieliśmy od czego zaczyna się stopniowe szerzenie dyskryminacji oraz przemocy.

Wykład dla wolontariuszy

Z kolei 25 kwietnia wolontariusze z naszej szkoły, którzy pomagają w Miejscu Pamięci Auschwitz, mieli możliwość wysłuchania niesamowicie ciekawego i wartościowego wykładu pana dr Igora Bartosika, autora licznych publikacji, historyka Działu Naukowego Centrum Badań w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau na temat „Negacjonizm, czyli zaprzeczanie zbrodni Holokaustu”.

Uczniowie mieli możliwość wysłuchania analizy zjawiska negowania zbrodni popełnionych w Auschwitz. Dowiedzieli się, co było podstawą do tworzenia teorii, które podważały relacje Świadków historii oraz jakie mechanizmy doprowadziły do tego, że pomimo zachowanych dokumentów, są osoby reprezentujące stanowisko, że zbrodnia i ludobójstwo na taką skalę i w takiej formie nie mogło mieć miejsca. Pan Igor Bartosik przedstawił również temat odpowiedzialności prawnej i procesów sądowych negacjonistów.

Wykład z pewnością ubogacił wiedzę młodych ludzi na temat historii II wojny Światowej oraz postrzegania jej przez negacjonistów. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie pod opieką pana Łukasza Śleziaka oraz pani Marty Chrapczyńskiej.

Podziękowanie dla wolontariuszy

Nasi wolontariusze zasłużyli na słowa uznania. Pani Katarzyna Marcak i pani Kinga Szafrańska wręczyły, w imieniu własnym oraz dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście pana Andrzeja Kacorzyka, podziękowania wolontariuszom Miejsca Pamięci Auschwitz. Dyrektor szkoły ks. Andrzej Urbańczyk w swoich słowach również docenił pomoc wolontariuszy oraz wieloletnią współpracę z Miejscem Pamięci Auschwitz.

„Kazek! Zrób coś!” – te słowa skierowanie do Kazimierza Piechowskiego, więźnia obozu KL Auschwitz podczas brawurowej ucieczki skradzionym samochodem SS, są dziś wezwaniem do zerwania z biernością wobec współczesnych problemów i konfliktów, wezwaniem do odpowiedzialnej postawy, są hasłem przewodnim działalności wolontaryjnej.

Zaangażowanie młodych ludzi z naszej szkoły, którzy wspierają działalność Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od wielu lat są obecni podczas uroczystości rocznicowych bądź konferencji. Pani Marcak podziękowała młodym ludziom, za ich zaangażowanie, za to to że podejmują to trudne wyzwanie, podkreśliła również, jak ważna dla Muzeum jest praca wolontariuszy, którzy spotykają, Byłych Więźniów, co sprawia, że towarzyszące temu emocje są ogromne. Koordynatorem wolontariatu z ramie szkoły jest pani Marta Chrapczyńska.

Tekst: Miłosz Naglik, Marta Chrapczyńska
Zdjęcia: Marta Chrapczyńska