Apostolat Margaretka to ruch osób świeckich modlących się za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. W Polsce w tym roku mija 10 lat jak powołano Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Margaretka, a Krajowym Duszpasterzem został wybrany ks. dr Bogusław Nagel z Archidiecezji Krakowskiej.

W sobotę 8 czerwca, pod opieką Ks. Kazimierza Chechelskiego, wyruszyła pielgrzymka Margaretek do Kalwarii. Spotkanie rozpoczęło się przed bazyliką krótkim powitaniem przez ks. Nagela. Spod bazyliki w procesji różańcowej pielgrzymi udali się ,,do Piłata”, gdzie rozpoczęła się Droga Krzyżowa prowadzona przez Margaretki z Diecezji Kieleckiej, pod pieczą swego opiekuna ks. Krzysztofa Toboły. Po Drodze Krzyżowej w bazylice odbyła się konferencja wygłoszona przez ks. Nagela na temat życia i męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Michała Rapacza, który 15 czerwca tego roku ma być beatyfikowany w Łagiewnikach. O godz. 14:00 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. dr Łukasz Pondel z Diecezji Kaliskiej. Słowo Boże wygłosił ks. Nagel, który nawiązując do Ewangelii o odnalezieniu Jezusa, pytał z czym przychodzimy do świątyni, może szukamy w niej Jezusa, ale i przychodzimy do Maryi ze swoimi codziennymi troskami i szukamy wsparcia i pocieszenia. Na zakończenie ks. Nagel, odwołując się do wzoru wiernej, niezłomnej postawy Sługi Bożego ks. Michała Rapacza, zachęcał Margaretki do wytrwałej i wiernej modlitwy za kapłanów. W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz odmówienie aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i tym zakończyliśmy nasze pielgrzymowanie.

Dziękujemy ks. Kazimierzowi, naszemu opiekunowi, za jego obecność i ofiarowaną Mszę świętą w intencji nas, salezjańskich Margaretek. Kolejna, w tym roku IX  Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka odbędzie się 12 października w Łagiewnikach, na którą już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Tekst: Teresa Przybyła

Foto: Salezjanie Oświęcim