Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański Imienia Księdza  Bosko w Oświęcimiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie niniejszej placówki oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Monitoring wizyjny obejmuje teren placówki oraz teren wokół budynku.

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański Imienia Księdza  Bosko w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10.
Z Administratorem Danych można skontaktować się w następujący sposób:
adres: salezjanie.oswiecim@gmail.com;
listownie: Towarzystwo Salezjańskie Dom zakonny ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim;
lub telefonicznie: 33 844 01 02 albo +48 607068468.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas. Posiadają  Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.