Oświadczenia

Oświadczenie Krakowskiej Inspektorii Salezjanów

Kraków, 16.02.2017

W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi przez Super Express i Onet.pl w dniu 16 lutego 2018 roku informuję, że pan Dawid Szydło, o którym mowa w artykułach, nie jest i nigdy nie był salezjaninem. Podane w ww. mediach informacje są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd.

 

W imieniu Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej

ks. Marcin Kaznowski SDB
rzecznik prasowy

Oświadczenie w sprawie zatrzymania Dawida Szydło

Kraków, 19.10.2017

W związku z zatrzymaniem i aresztowaniem (30 sierpnia 2017 r.) przez czarnogórskie organy ścigania Dawida Szydło, zaangażowanego w działalność naszego oratorium w Oświęcimiu, informuję, że jako salezjanie inspektorii krakowskiej od samego początku z troską i aktywną uwagą analizujemy rozwój sytuacji. Pozostajemy w stałym kontakcie z rodziną Dawida, współpracujemy z polską ambasadą w Czarnogórze oraz salezjanami z Podgoricy, podejmując wszelkie możliwe kroki w kierunku wyjaśnienia i pozytywnego rozwiązania tej sprawy. Ponadto, przed dwoma tygodniami jako rzecznik inspektorii krakowskiej salezjanów osobiście udałem się z rodzicami Dawida do Czarnogóry, aby na miejscu zapoznać się z jego sytuacją.

Rozumiemy narastające wokół historii Dawida emocje, świadczące o chęci okazania mu pomocy. Dawid jako osoba pełnoletnia ponosi jednak osobistą odpowiedzialność za swoje działania i w takim też charakterze odpowiada przed sądem w Barze. Wyrażamy obawę, że próby wywierania osobistego czy też medialnego nacisku na czarnogórski wymiar sprawiedliwości mogą zostać przezeń odebrane negatywnie i opóźnić oczekiwane przez nas wszystkich pomyślne zakończenie procesu.

Jako salezjanie nie jesteśmy stroną w toczącej się sprawie. Wyrażamy jednak naszą solidarność z Dawidem i podejmujemy wszystkie przewidziane prawem działania, które mogą przyspieszyć jego uwolnienie.

W szczególności, od chwili zatrzymania Dawida oferowaliśmy i nadal oferujemy gotowość natychmiastowego wpłacenia wyznaczonej przez sąd w Barze kaucji. Ponadto, w porozumieniu z salezjanami pracującymi w Czarnogórze proponujemy ugoszczenie Dawida w domu salezjańskim w Podgoricy na czas składania przez niego zeznań „z wolnej stopy”. Oprócz zakwaterowania, Dawid otrzymałby tam potrzebne mu wsparcie duchowe i psychologiczne. Z przykrością jednak informuję, że rodzina Dawida – z nie do końca zrozumiałych dla nas powodów – nie wyraża zgody na takie rozwiązania i nie przyjęła naszej pomocy. Decyzję tę szanujemy i przyjmujemy ją do wiadomości.

Jednocześnie apelujemy o powstrzymanie się od rozpowszechniania w mediach krzywdzących opinii pod adresem osób, które uczyniły dotąd najwięcej dla dobra Dawida. Zdajemy sobie sprawę, że opinie te mogą wynikać z poczucia bezsilności lub z nieznajomości skomplikowania sytuacji. Nie wszystko da się jednak usprawiedliwić emocjami.

W oczekiwaniu na ostateczną decyzję sądu zalecamy zachowanie spokoju oraz modlitwę w intencji Dawida, o którą on sam prosi i którą sobie ceni.

 

Marcin Kaznowski SDB

rzecznik prasowy
Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska

Oswiadczenie do pobrania