Wobec koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Aktualizacja 28 marca 2020, sobota. Godzina 21.15

Prośba o pomoc

Jeśli osoby samotne potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub leków prosimy o kontakt pod numer:  697555925.

Informacje

Ogłoszenia parafialne z dn. 29 marca 2020.

1 Ks. Biskup Ordynariusz na czas trwania epidemii udzielił wszystkim przebywającym ma terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. zachęcając wiernych do pozostania w domach i uczestnictwa w modlitwie za pośrednictwem telewizji lub radia. W mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przede wszystkim osoby i rodziny, które zmówiły daną intencję mszy św.

2 Zostają zawieszone wszelkie spotkania, a także inne nabożeństwa takie jak Gorzkie Żale i Droga krzyżowa.

3 Do odwołania jest zawieszony dyżur spowiedników w ramach stałego konfesjonału.
Możliwość przystąpienia do spowiedzi w naszej parafii:
– w niedzielę przed każdą mszą św.
– od poniedziałku do soboty (od 6.50 – 8.00 i od 17.30 – 18.00)
W ważnych okolicznościach istnieje też możliwość spowiedzi indywidualnej od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się dzwoniąc na numer tel. 502 833 596.

4 Planowane w dniu 3 kwietnia 2020r. Odwiedziny chorych są odwołane!
Ze względu na stan epidemii udamy się tylko i wyłącznie do chorych w „poważnej potrzebie” – czyli zagrożenia życia, wcześniej zgłoszonych telefonicznie. Zgłoszenia chorych można dokonać dzwoniąc pod numer tel. 33 842 29 19 lub 502 833 596.

List ks. Biskupa Ordynariusza

Po wielu rozmowach ze specjalistami nie uzyskaliśmy informacji, jak bardzo wzrośnie liczba zachorowań i zgonów w najbliższych dniach. Już widać, że będzie to znacznie większy wzrost niż dotąd.

Mamy do czynienia z prawem, które czyni odpowiedzialnym organizatora zgromadzenia, a więc Proboszcza lub Administratora parafii. On też może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (od kary grzywny, przez ograniczenie wolności, aż do 8 lat więzienia art. 165 KK). Stąd decyzje, jakie podejmuje, bierze na siebie. O tym należy wyraźnie informować wiernych.

Bardzo prosimy:

 1. Rozesłać wszystkimi możliwymi kanałami do wiernych parafii informację, że na Mszy świętej w kościele mogą być tylko osoby, które zamówiły daną intencję. Do przekazania informacji wykorzystać: stronę internetową, gablotę, drzwi kościoła, osoby posiadające autorytet w parafii, Radę Parafialną, szefów rejonów, animatorów grup parafialnych.
 2. Przypomnieć podczas Eucharystii osobom, które w niej uczestniczą o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę oraz o zachowaniu środków ostrożności (wcześniejszy komunikat).
 3. Na drzwiach kościoła prosimy umieścić dobrze widoczną informację o następującej treści:

Podczas Mszy Świętej w kościele mogą znajdować się tylko osoby, które zamówiły intencję. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii.

Gdyby była taka możliwość, prosimy skontaktować się z rodziną zamawiającą Mszę Świętą i zalecić, aby przybyła do kościoła wcześniej.

 1. Księża powinni wyjść do ewentualnych wiernych znajdujących się przed kościołem, powitać ich, wyjaśnić zaistniałą sytuację, konsekwencje prawne, udzielić błogosławieństwa i poprosić o powrót do domów. Warto wytłumaczyć, zwłaszcza starszym i chorym, że zagrożenie jest poważne i powinni pozostać w domu. Nie należy robić wyjątków.
 2. W czasie trwania Mszy Świętej nie korzystamy z pomocy Służby Liturgicznej i organistów. Dotyczy to całego okresu epidemii. Msze Święte powinny być recytowane.
 3. Poza czasem Mszy Świętych w niedziele, święta i dnie powszednie, kościół powinien być otwarty. Można udzielać Komunii Świętej, namaszczenia chorych i spowiadać (przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności). Warto poprosić wiernych, żeby zajmowali miejsca w sposób rozproszony. W czasie modlitwy indywidualnej w kościele nie powinno być więcej niż 50 osób jednocześnie. Informację taką prosimy umieścić na tablicy ogłoszeń i na drzwiach kościoła.
 4. Uroczystości pogrzebowe i ślubu odprawiamy tylko z udziałem najbliższej rodziny (do 50 osób). W przypadku chrztów, gdyby było więcej dzieci, sakramentu należy udzielać w grupach nieprzekraczających 50 osób. Sakramentu chrztu udzielamy poza Mszą Świętą.
 5. Przypominamy o odwołaniu wszystkich nabożeństw i spotkań oraz rekolekcji.
 6. Chorych w domach odwiedzamy tylko na wypadek niebezpieczeństwa śmierci. Ograniczamy w ten sposób możliwość infekcji, która w przypadku chorych i starszych parafian grozi śmiercią.
 7. Wszystkie nieprzewidziane w tym i innych dokumentach sytuacje prosimy rozwiązywać według własnego rozeznania, zachowując przepisy prawa i licząc się z osobistą odpowiedzialnością.
 8. Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wysłany 12 marca 2020 roku, ma nową wersję. Bardzo prosimy o ponowne wydrukowanie i umieszczenie w gablotkach i na stronach internetowych.
 9. Nadal obowiązują wszystkie dotychczas wydane instrukcje postępowania przez Księży (Zalecenia dotyczące działań w związku z zagrożeniem epidemiologicznym) wysłane 12 marca 2020 roku.

† Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki

Teksty biskupa ordynariusza:
14 marca 2020. Apel Biskupa Bielsko-Żywieckiego w związku z epidemią koronawirusa.
12 marca 2020. Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Msza święta w tygodniu

W tygodniu msze święte będą sprawowane w zwykłym porządku – prosimy, by uczestniczyły w nich osoby zamawiające intencje oraz najbliższa rodzina, o ile wszyscy są zdrowi.

W czasie mszy prosimy po zachowanie następujących reguł:
– zajmując miejsce w ławkach, proszę zachować stosowne odległości, siadamy w stosownej odległości od siebie i w co drugiej ławce,
– znak pokoju przekazujemy skinieniem głowy,
– oczekując na przyjęcie komunii świętej, stajemy w jednym rzędzie, zachowując odległość przynajmniej jednego metra między sobą,
– kapłani przed udzielaniem komunii będą dezynfekowali swoje dłonie,
– komunię przyjmujemy na rękę, to jest praktyka wywodzącą się z chrześcijańskiej starożytności. Podchodząc do rozdającego komunię, należy wyciągnąć obie ręce tak, by prawa dłoń podtrzymywała lewą. Na tę lewą dłoń kapłan położy Hostię. Przyjmujący w ten sposób komunię powinien ją spożyć przed kapłanem. Hostię leżącą w lewej ręce należy prawą ręką włożyć do ust i dopiero wtedy odejść od kapłana. Więcej na ten temat możemy przeczytać, klikając w link.

Modlitwa

Codziennie, zgodnie z apelem Episkopatu o 20.30 w kaplicy św. Jana Bosko salezjanie będą odmawiali różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami odmawiając różaniec w swoich domach.

Oratorium

Do 25 marca nie prowadzimy zajęć w Oratorium zarówno dla dzieci jak i młodzieży.
Nie odbędą się także tzw. Spotkania Czwartkowe – 12 i 19 marca. Natomiast biuro oratorium będzie czynne w zwykłych godzinach, prócz dni od 16 do 23 marca.

Szkoła

Wobec odwołania zajęć szkolnych nie odbędzie się w zaplanowanym czasie święto liczby π oraz zaplanowany na 25 marca Szkolny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej.
Zwieszone są także wszelkie konsultacje w szkole, natomiast można kontaktować się z nauczycielami drogą elektroniczna. Zapraszamy do wchodzenia na stronę http://www.salezjanie.edu.pl/nauka-zdalna/.

Orkiestra i teatr

Zawieszone są próby orkiestry i próby teatralne – o ewentualnych zmianach zainteresowanych poinformują osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie prób.

Stacja diagnostyczna

Ze względu na kontakt tylko z jednym klientem stacja diagnostyczna czynna będzie przez cały czas.

Administracja

Pracuje tak jak w zwykłym czasie, pełniąc jedynie dyżury.

Konkurs: Sprawny w Zawodzie

Konkurs został odwołany i najprawdopodobniej odbędzie się do końca października 2020 roku. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana na stronie: http://sprawnywzawodzie.com/, na stornie szkoły:  http://www.salezjanie.edu.pl/ oraz stronie salezjanów w Oświęcimiu:  https://salezjanieoswiecim.pl/.