Projekty zrealizowane po  2017 roku. Pełną listę publikujemy na stronie BIP.

Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (I poł. XIV w.) Renowacja elewacji. V etap. Elewacja wschodnia

Zdjęcia ukazują stan schodów, drzwi, elewacji i detali przed rozpoczęciem remontu.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 roku.

Finansowanie
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Oświęcim w wysokości 40 000,00 zł.
Pozostałą część stanowią środki własne Towarzystwa Salezjańskiego Domu Zakonnego w Oświęcimiu.

Zakres
Prace obejmują dolną część elewacji ceglano-­kamiennej z dekoracją architektoniczną, konserwację portalu kamiennego wraz z płyciną, podstawy ceglanych fial w postaci kamiennych baz z dekoracyjnym profilowaniem, naprawę schodów, konserwację drewnianych drzwi wejściowych do kościoła i kancelarii, projektu i wykonania nowej lampy nad wejściem oraz wykonanie dokumentacji po wykonawczej.

Zdjęcia ukazują stan schodów, drzwi, elewacji i detali po konserwacji.

Wieża z figurą Chrystusa Króla na budynku Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu z 1901 roku. Pełna konserwacja.

Stan techniczny wieży i figury przed rozpoczęciem remontu.

Termin wykonania: do 10 grudnia 2019

Finansowanie
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego w wysokości 129 800,00 zł.
Urząd Miasta Oświęcim przeznaczył na ten cel 30 000,00 zł.
Pozostałą część stanowią środki własne Towarzystwa Salezjańskiego Domu Zakonnego w Oświęcimiu.

Zakres
Prace obejmują odnowę wątku ceglanego, tynku ścian, sztukaterii (detal architektury i dekoracja), ofasowania, metalową rzeźbę wraz z uzupełnieniem zniszczonego krzyża, metalowej, stolarkę budowlaną, ślusarkę okien i elementów komunikacji oraz instalację elektryczną.

Dodatkowe uwagi
Wieżę budynku zwieńczono statuą z mediolańskiej firmy Guzzi Racizza. Ta, trzymetrowa statua wykonana w galwanicznie złoconym brązie, była dziełem artysty rzeźbiarza Belbo. W lipcu 1942 r. statua Chrystusa wznosząca się nad Zakładem Salezjańskim została zniszczona (pocięta w złom) na rozkaz Gauleitera Brochta.

Oświęcimscy salezjanie nie mieli żadnej wątpliwości, że postać Zbawiciela stanie na ponownie odbudowanym Zakładzie. Na ogłoszony przez nich apel już w 1945 roku, wierni oprócz darów pieniężnych przynosili różne przedmioty z miedzi, mosiądzu i brązu. Z metali tych w Walcowni Metali „Dziedzice” wytworzono blachę miedzianą jako tworzywo na statuę Chrystusa, zamówioną u artysty Ignacego Kusińskiego, absolwenta warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tym razem monumentalny pomnik Chrystusa, jeden z niewielu przykładów tego rodzaju rzeźby, powstał na miejscu w zakładzie oświęcimskim z 16 m2 blachy miedzianej o grubości 0,8 mm i 3000 nitów.

Wspomnianą figurę Chrystusa Zbawiciela, wysoką na 4,5 m umieszczono na szczycie wieży Zakładu salezjańskiego w dniu 5 maja 1948 roku. Więcej na ten temat …

Poniższe zdjęcia ukazują stan techniczny wieży i figury po renowacji.

Modernizacja budynku warsztatów szkolnych, pracowni obrabiarek oraz stolarni, na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego szansą na rozwój edukacyjny, społeczny i gospodarczy.

Zdjęcia ukazują stan pomieszczeń przed realizacją projektu i w trakcie prac remontowych.

Źródło dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast
Poddziałanie 11.1.1.: Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Wartość całkowita projektu: 2 307 406,29 zł
Kwota przyznanej dotacji: 1 730 554,69 zł
Wnioskodawca: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka

Użytkownik obiektu: Zespół Szkół Zawodowych w Oświęcimiu, dla którego Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka jest organem założycielskim i prowadzącym.

Cel projektu: celem bezpośrednim projektu jest stworzenie korzystnych warunków do dalszego trwałego rozwoju społecznego miasta Oświęcim poprzez modernizację bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu na potrzeby publicznego zawodowego kształcenia praktycznego.

Zakres projektu: objętego dotacją obejmuje modernizację budynku warsztatów szkolnych wraz z pracowniami do praktycznej nauki zawodu i zapleczem sanitarno-socjalno-magazynowo-administracyjnym na potrzeby kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Oświęcimiu.

Zakres prac obejmował roboty budowlane w:
– pomieszczeniach dydaktycznych praktycznej nauki zawodu (obróbka skrawaniem)
i pomieszczeniu sanitarnym zlokalizowanych w budynku „Nowej Szkoły”,
– pomieszczeniach dydaktycznych praktycznej nauki zawodu (stolarz) wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na zaplecze warsztatowe
tj. administracyjno- socjalno – sanitarno-magazynowe, w budynku „Starej Szkoły”.

Odbiorcami zmodernizowanej infrastruktury szkolnej są uczniowie Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach: operator obrabiarek skrawających, stolarz, a także uczniowie Salezjańskiego Publicznego Technikum kształcący się w zawodach: technik mechanik – obróbka skrawaniem i technik technologii drewna.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2018 r., a zakończyły w lutym br. Wartość całkowita projektu wyniosła  2 307 406,29 zł, z czego kwota przyznanej dotacji to 1 730 554,69 zł.

Poniżej w galerii umieszczono zdjęcia po zrealizowaniu remontów.

XIV­ w. Kaplica św. Jacka, konserwacja i restauracja wnętrza.

Poniższe zdjęcia prezentują stan detali kaplicy przed remontem.

Termin wykonania:  30 lipca 2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 72 199,00 zł.

Dotacja: Miasto Oświęcim – 60 000,00 zł.

Zakres:
Konserwacja i restauracja wnętrza XIV w. kaplicy pw. św. Jacka przy Zakładzie Salezjańskim Imienia Księdza Bosko w Oświęcimiu – kontynuacja. Etap III 2018 r. Dalsze prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu kaplicy – w szczególności: odtworzenie dekoracji malarskiej boniowania fragmentu ściany zachodniej, a także konserwacja marmurowego epitafium, kamieniarki wsporników i schodów, posadzki, elementów metalowych.

Poniższe zdjęcia prezentują stan obecny.