RODZINA SALEZJAŃSKA

Z 32 gałęzi Rodziny Salezjańskiej w oświęcimskim dziele znajdziemy Salezjanów Księdza Bosko, Salezjanów Współpracowników, Byłych Wychowanków Salezjańskich i Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki.

Przełożonym salezjanów konsekrowanych wspólnoty pw. św. Jacka jest ks. Dariusz Bartocha sdb. Więcej wiadomości na temat salezjanów można znaleźć na stronie Inspektorii Krakowskiej lub na oficjalnej, światowej stronie Salezjanów. W Polsce są 4 prowincje salezjańskie: krakowska, pilska, warszawska i wrocławska. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników Inspektorii Krakowskiej prezentuje się na swojej stronie. Lokalnym koordynatorem jest p. Andrzej Wanat, a delegatem lokalnym ks. Dariusz Bartocha sdb. W październiku 1911 roku odbyło się spotkanie z okazji 10 lecia funkcjonowania szkoły zawodowej, zjazd wychowanków dał okazję do powołania Związku Byłych Wychowanków Salezjańskich. Obecnie prezesem Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej jest p. Marta Korczyk, natomiast ks. Franciszek Janyga jest delegatem Inspektora ds. Byłych Wychowanków Salezjańskich. Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki zostało założone w Oświęcimiu w 1919 roku, a w 2012 roku odnowiono jego działalność. Stowarzyszenie używa skrótu z języka włoskiego ADMA (Associazione di Maria Ausiliatrice), a odpowiedzialnym jest ks. Łukasz Krysmalski.

Więcej informacji na temat całej Rodziny Salezjańskiej i jej gałęzi można znaleźć na stronach internetowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Pin It on Pinterest

Share This