Boskie Granie 

Boskie Granie to letnia scena muzyczna, w każdy wakacyjny piątek o godz. 20.00 zapraszamy na plac Jacka w 2023 roku.

Koncertowe i teatralne spotkania dostarczą nam doznań muzycznych, wzruszeń, podziwu, refleksji i tego wszystkiego, co rodzi się w ludzkim sercu w spotkaniu ze sztuką.

Przestrzeń między kościołem a szkołą,
domem zakonnym a kaplicą świętego Jacka, może także być przestrzenią:
między pracą a odpoczynkiem
czy między profanum na Rynku a sacrum Sanktuarium,
między pośpiechem a zwolnieniem,
między zwyczajnością a świętem itd.

Propozycja piękna obok sacrum, kultury obok religii jest absolutnie konieczna dla każdego zwłaszcza dziś, kiedy wielu z nas zamyka się na transcendencję. Projekt ten organizowany przez Salezjanów Księdza Bosko z Oświęcimia oraz Byłych Wychowanków Salezjańskich, a współfinansowany jest przez Towarzystwo Salezjańskie i Miasto Oświęcim.

18 sierpnia 2023, godz. 20.00

Zapraszamy na kolejne Boskie Granie!

Dziękujemy firmie Dobro Wojciecha Kościelniaka za obsługę akustyczną, Jakubowi Wysoglądowi za światła sceniczne.

Już było … wspomnijmy