Teatry u Salezjanów

Ksiądz Bosko nie uczynił gry w teatrze, muzyki, śpiewu, deklamacji czy innych form zabawy, rekreacji, sportu itd. celami dla siebie, ale dostrzegał w nich narzędzia twórczej rozrywki i rozwoju. Święty jasno wykłada swój punkt widzenia: mówi o czterech celach teatrzyku, odpowiadających cechom charakterystycznym każdego spektaklu salezjańskiego — ma bawić, pouczać, wychowywać i budować klimat moralny proporcjonalny do rozwoju fizycznego i umysłowego chłopców.

Obecnie w salezjańskiej przestrzeni w Oświęcimiu działa 5  różnych grup teatralnych. Jedne prowadzą zajęcia stale, inne spotykają się jedynie dla zrealizowania spektaklu. Poniżej prezentujemy owoce ich twórczości z ostatnich lat.

Kontakt:

Róża Grzywacz
Anglojęzyczny Teatr Jonathan

Email: rozagrzywacz@gmail.ocm

ks. Ryszard Szymeczko
Grupa jasełkowa
Email: camel@sdb.krakow.pl

Filip Komajda
Grupa Teatralna “kropka”
Email: komajdafilip@o2.pl

Róża Grzywacz
Teatr Szkolny Winnica
Email: rosagrzywacz@gmail.com

Jan Lelito
Oratoryjna Grupa Teatralna
Email: jan.lelito@interia.pl

ks. Dariusz Bartocha sdb
Tel: +48 607068468
Email: oswiecim@sdb.krakow.pl

Spektakle:

Oratoryjna Grupa Teatralna
Premiera: 3 października 2020

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 8 marca 2020

Grupa teatralna “kropka”
Premiera: 9 stycznia 2020

Grupa jasełkowa
Premiera: 5 stycznia 2020

Grupa teatralna “kropka”
Premiera: 3 października 2019

I Salezjański festiwal teatralny
11-13 czerwca 2019

Grupa teatralna “kropka”
Premiera: 11 czerwca 2019

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 24 kwietnia 2019

Oratoryjna Grupa Teatralna
Premiera: 6 kwietnia 2019

Grupa jasełkowa
Premiera: 26 grudnia 2018

Grupa Teatralna “kropka”
Premiera: 20 grudnia 2018

Grupa Teatralna “kropka”
Premiera: 14 czerwca  2018

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 23 kwietnia 2018

Oratoryjna Grupa Teatralna
Premiera: 17 marca 2018

Grupa Jasełkowa
Premiera: 7 stycznia 2018

Anglojęzyczny Teatr Winnica
Premiera: 2017

Grupa jasełkowa
Premiera: 6 stycznia 2017

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 2016

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 2015

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 2013