Projekty w trakcie realizacji:

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTÓW:
Biuro projektów Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, pokój nr 21, tel. 33 844 34 64 wew. 182, salezjanie.projekty@gmail.com

Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu

Okres realizacji: 01.02.2017- 30.10.2023
Numer zadania. Program: 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURSY SEP i F-GAZY

Do 26 lutego trwają zapisy na dwa bezpłatne miesięczne kursy:

  1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1 – SEP) – elektryk – ok. 30 h.
  2. Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych
    (F-gazy) – ok. 16 h.

Kursy przeznaczone są dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat do dnia 28 lutego 2021 r.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin odbędą z zachowaniem warunków sanitarnych.
Szkolenia odbędą w tradycyjnej formie stacjonarnej, a w razie konieczności dodatkowych obostrzeń sanitarnych, w formie zdalnej.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1 – SEP) – elektryk

Kurs na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1 kV

Cel kursu:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE

Wykaz przedmiotów nauczania

  • Przepisy w dziedzinie gospodarki energetycznej
  • Podstawowe wiadomości  z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Budowa instalacji elektroenergetycznych
  • BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  – bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach
  • Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych
(F-gazy)

Kursy rozpoczną się w marcu/kwietniu.

Rekrutacja jest prowadzona w ramach projektu pn. „Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych  w Oświęcimiu”

Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej i technikum.
Na kursy mogą zgłosić się uczniowie, którzy nie uczestniczyli w kursie spawania, F-gaz ani obsługi wózków jezdniowych.

W razie pytań proszę pisać maile.
Zgłoszenia i pytania  należy przysyłać mailem na adres salezjanie.projekty@gmail.com.
Formularze zgłoszeniowe zostaną wysłane do uczniów przez system LIBRUS. Formularze należy wypełnić i odesłać mailem. Nie trzeba drukować ani skanować.

Szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych kursów udziela:
Maria Walczak-Leśniak, tel. 668 697 824; e-mail: salezjanie.projekty@gmail.com

Zakres realizacji projektu:
1. Kursy umiejętności zawodowych:
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
– Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
– Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
– Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
– Nadzorowanie przebiegu produkcji – kurs pod patronatem firmy Maspex.
2. Kursy kwalifikacyjne:
– kurs spawania,
– kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT.
3. Krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium.
4. doradztwo edukacyjno – zawodowe.
5. wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.
6. wyposażenie pracowni.
7. powołanie Rady Programowej.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji: 01.01.2016-31.12.2020

Numer zadania. Program: 2.1.3 e-usługi w edukacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

Zakres:
Wyposażenie pracowni multimedialnej w zestaw wideokonferencyjny do prowadzenia zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Zakup sprzętu obejmie dostawę i instalację zestawu wideokonferencyjnego do sali multimedialnej, mobilnego zestawu wideokonferencyjnego, specjalizowanego komputera osobistego pełniącego funkcję osobistego zestawu wideokonferencyjnego oraz infrastruktury sieciowej bezpiecznego dostępu do Internetu.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia z przedmiotów ogólnych

Segment. BIOLOGIA

Celem projektu jest podniesienie u uczniów Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania, poprzez udział 15 uczniów w zajęciach z biologii prowadzonych on-line we współpracy z uczelnią wyższą.

Uczestnikami projektu będzie 15 uczniów Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu chcących rozwijać zainteresowania w zakresie biologii w celu podniesienia kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich (w roku szkolnym 2019/2020).

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach on-line z biologii prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne. Limit miejsc jest ograniczony. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji.

Partnerem szkoły jest Uniwersytet Jagielloński.

Segment. JĘZYK NIEMIECKI

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA ON-LINE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Małopolska chmura edukacyjna – zajęcia online z języka niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Dostępnych jest 15 miejsc.
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu.

 

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum
Formy wsparcia dla uczniów:
1. zajęcia on-line dla 2 grup (1 w obszarze budownictwo – tu TD), 1 w obszarze mechaniczno – mechatronicznym – tu TPS i TMOS) – rekrutację przeprowadza szkoła
2. wycieczka uczniów na uczelnię 1 x w roku – dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line
3. warsztaty letnie na uczelni dla 15 uczniów, 5 dni w pierwszym tygodniu wakacji – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum
4. warsztaty weekendowe na uczelni dla 15 uczniów, 3 dni od piątku do niedzieli – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum

Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.
Partnerem szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rozpoczęcie zajęć – październik 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie – kliknij.

Więcej praktyki – lepsze szanse

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Więcej praktyki – lepsze szanse

Celem projektu jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w nabywaniu umiejętności zawodowych i zwiększeniu szansy na zatrudnienie poprzez udział w stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do IX.2019 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 614 550,47 PLN

„Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.”

Staże w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii. Więcej praktyki – lepsze szanse.

Celem głównym projektu, który jest realizowany w latach 2017 – 2019, jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w nabywaniu umiejętności zawodowych w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, zaangażowania w roli świadomych i aktywnych członków społeczeństw i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami poprzez udział w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do IX.2019 r.

Przed wyjazdem, uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w ramach tzw. przygotowania kulturowego oraz przygotowania językowego.

Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły zawodowej i technikum, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Partnerzy:
C.E.S. Salesianos Padre Aramburu, C/ Quintanar de la Sierra Nº 11, 09001 Burgos, Hiszpania
Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena, Hiszpania
Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino, Włochy
Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna, via Jacopo della Quercia 1, 40128 Bologna, Włochy