Projekty w trakcie realizacji:

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTÓW:
Biuro projektów Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, pokój nr 21, tel. 33 844 34 64 wew. 182, salezjanie.projekty@gmail.com

Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu

Okres realizacji: 01.02.2017- 30.10.2023
Numer zadania. Program: 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI 2020

W dniach 1 września 2020 r. – 15 września 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu pn. „Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych  w Oświęcimiu
Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej i technikum.
Formularze zgłoszeniowe zostaną wysłane do uczniów przez system LIBRUS.
Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów od 1 września.

Szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych kursów udzielają:
Maria Walczak-Leśniak, tel. 33 844 34 64 wew. 182, e-mail: salezjanie.projekty@gmail.com oraz nauczyciele: p. Radosław Piela, p. Szymon Matyja, p. Michał Homa

 Rekrutacja odbywa się na następujące kursy:

 • kursy umiejętności zawodowych:
  • wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie – kurs od października do maja – 20 miejsc
  • wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie- kurs od października do maja – 20 miejsc
 • kurs spawania – kurs od października – 10 miejsc (I tura)
 • kurs spawania – kurs od listopada – 20 miejsc (II tura)
 • kurs spawania – kurs od lutego – 30 miejsc (III tura)
 • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT – 20 miejsc
 • szkolenie F-gazy – 50 miejsc
 • Nadzorowanie przebiegu produkcji – kurs we współpracy z firmą OMAG – 20 miejsc
 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń – kurs we współpracy z firmą OMAG – 20 miejsc
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe – dla uczestników wszystkich kursów i staży
 • wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach – dla uczestników wszystkich kursów i staży

Na kurs spawania przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat do dnia 30 września 2020 r. (I tura) lub do dnia 31.10.2020 r. (II tura) lub do dnia 31.01.2021 r. (III tura).

Na kurs F-gazy przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat do dnia 15 października 2020 r. Termin rozpoczęcia kursu: nie później niż 02.11.2020 r.

Na kurs obsługi wózków jezdniowych przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat do dnia 15 października 2020 r. Termin rozpoczęcia kursu: nie później niż 02.11.2020 r.

Preferencyjne kryteria rekrutacji:

– jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

– jak najwyższa ocena zachowania

– jak najwyższa klasa T/branżowa szkoła

– płeć żeńska

– nieskorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu

Ad. kursy umiejętności zawodowych „Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie” oraz „Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie”
Ilość godzin: 163 h,
kryteria szczegółowe rekrutacji:
uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz OOS i TMOS.
Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów.

Ad. kurs spawania metodą MAG – teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do spawania blach lub rur metodą MAG 135
Ilość godzin: 146 h,
kryteria szczegółowe rekrutacji:
ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich.
Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych lub F-gazy podczas całego projektu.

Ad. kurs obsługi wózków jezdniowych
Ilość godzin: 67 h,
kryteria szczegółowe rekrutacji:
ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich.
Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych lub F-gazy podczas całego projektu.

Ad. Szkolenie F-gazy
Ilość godzin: 16 h
ukończone 18 lat do dnia 01.10.2019 r. lub ukończone 18 lat do dnia 31.01.2020 r.
Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych lub F-gazy podczas całego projektu.

Ad. Nadzorowanie przebiegu produkcji
Ilość godzin: 75 h,
kryteria szczegółowe rekrutacji:
uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV szkoły branżowej i technikum – oprócz TMOS.
Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów.

Ad. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Ilość godzin: 75 h,
kryteria szczegółowe rekrutacji:
uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz TMOS.
Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów.

Zakres realizacji projektu:
1. Kursy umiejętności zawodowych:
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
– Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
– Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
– Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
– Nadzorowanie przebiegu produkcji – kurs pod patronatem firmy Maspex.
2. Kursy kwalifikacyjne:
– kurs spawania,
– kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT.
3. Krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium.
4. doradztwo edukacyjno – zawodowe.
5. wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.
6. wyposażenie pracowni.
7. powołanie Rady Programowej.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji: 01.01.2016-31.12.2020

Numer zadania. Program: 2.1.3 e-usługi w edukacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

Zakres:
Wyposażenie pracowni multimedialnej w zestaw wideokonferencyjny do prowadzenia zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Zakup sprzętu obejmie dostawę i instalację zestawu wideokonferencyjnego do sali multimedialnej, mobilnego zestawu wideokonferencyjnego, specjalizowanego komputera osobistego pełniącego funkcję osobistego zestawu wideokonferencyjnego oraz infrastruktury sieciowej bezpiecznego dostępu do Internetu.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia z przedmiotów ogólnych

Segment. BIOLOGIA

Celem projektu jest podniesienie u uczniów Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania, poprzez udział 15 uczniów w zajęciach z biologii prowadzonych on-line we współpracy z uczelnią wyższą.

Uczestnikami projektu będzie 15 uczniów Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu chcących rozwijać zainteresowania w zakresie biologii w celu podniesienia kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich (w roku szkolnym 2019/2020).

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach on-line z biologii prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne. Limit miejsc jest ograniczony. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji.

Partnerem szkoły jest Uniwersytet Jagielloński.

Segment. JĘZYK NIEMIECKI

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA ON-LINE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Małopolska chmura edukacyjna – zajęcia online z języka niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Dostępnych jest 15 miejsc.
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu.

 

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum
Formy wsparcia dla uczniów:
1. zajęcia on-line dla 2 grup (1 w obszarze budownictwo – tu TD), 1 w obszarze mechaniczno – mechatronicznym – tu TPS i TMOS) – rekrutację przeprowadza szkoła
2. wycieczka uczniów na uczelnię 1 x w roku – dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line
3. warsztaty letnie na uczelni dla 15 uczniów, 5 dni w pierwszym tygodniu wakacji – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum
4. warsztaty weekendowe na uczelni dla 15 uczniów, 3 dni od piątku do niedzieli – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum

Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.
Partnerem szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rozpoczęcie zajęć – październik 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie – kliknij.

Więcej praktyki – lepsze szanse

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Więcej praktyki – lepsze szanse

Celem projektu jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w nabywaniu umiejętności zawodowych i zwiększeniu szansy na zatrudnienie poprzez udział w stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do IX.2019 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 614 550,47 PLN

„Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.”

Staże w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii. Więcej praktyki – lepsze szanse.

Celem głównym projektu, który jest realizowany w latach 2017 – 2019, jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w nabywaniu umiejętności zawodowych w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, zaangażowania w roli świadomych i aktywnych członków społeczeństw i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami poprzez udział w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do IX.2019 r.

Przed wyjazdem, uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w ramach tzw. przygotowania kulturowego oraz przygotowania językowego.

Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły zawodowej i technikum, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Partnerzy:
C.E.S. Salesianos Padre Aramburu, C/ Quintanar de la Sierra Nº 11, 09001 Burgos, Hiszpania
Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena, Hiszpania
Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino, Włochy
Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna, via Jacopo della Quercia 1, 40128 Bologna, Włochy