Projekty w trakcie realizacji:

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTÓW:
Biuro projektów Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, pokój nr 21, tel. 33 844 34 64 wew. 182, salezjanie.projekty@gmail.com

Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu

Okres realizacji: 01.02.2017- 30.10.2023
Numer zadania. Program: 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI 2020

Uprawnieni uczniowie:
• UCZNIOWIE KLAS I – III TECHNIKUM
• UCZNIOWIE KLAS I – II SZKOŁY BRANŻOWEJ

KRYTERIA:
– jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
– jak najwyższa ocena zachowania
– jak najwyższa klasa T/ZSZ
– płeć (uczennice +4 punkty, uczniowie + 1 punkt )

Ilość miejsc: 60
W razie większej ilości zgłoszeń, ilość miejsc zostanie zwiększona.

KORZYŚCI:
– Stypendium w wysokości 1900 zł netto za udział w 150 godzinach stażu/praktyki (19 dni).
Stypendium jest wypłacane przez szkołę po zakończeniu stażu / praktyki. Wymagana obecność: 100%. W razie nieobecności, staż/praktyka jest wydłużany, aby zrealizować pełne 150 godzin.
– Zwrot kosztów dojazdu do wysokości kosztu biletów transportu publicznego na całej trasie, na podstawie oświadczenia ucznia i cenników przewoźników.
– Profesjonalna nowa odzież ochronna od pracodawcy

Czas trwania stażu / praktyki: 150 godzin.
Staż / praktykę można odbyć w ciągu 19 kolejnych dni od poniedziałku do piątku.
Staż / praktykę można rozpocząć od 27 czerwca.

WYBÓR PRACODAWCY:
– uczeń samodzielnie wskazuje pracodawcę, z którym uzgadnia termin odbycia stażu / praktyki

Formularze rekrutacyjne będą wysłane do uczniów w systemie Librus.

Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów od 15 czerwca do 24 czerwca w godzinach 09:00-13:00 w poniedziałki, środy i piątki.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Maria Walczak – Leśniak
tel. 33 844 34 64 wew. 182 lub kom. 510 163 518
e-mail: salezjanie.projekty@gmail.com

Zakres realizacji projektu:
1. Kursy umiejętności zawodowych:
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
– Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
– Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
– Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
– Nadzorowanie przebiegu produkcji – kurs pod patronatem firmy Maspex.
2. Kursy kwalifikacyjne:
– kurs spawania,
– kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT.
3. Krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium.
4. doradztwo edukacyjno – zawodowe.
5. wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.
6. wyposażenie pracowni.
7. powołanie Rady Programowej.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji: 01.01.2016-31.12.2020

Numer zadania. Program: 2.1.3 e-usługi w edukacji. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

Zakres:
Wyposażenie pracowni multimedialnej w zestaw wideokonferencyjny do prowadzenia zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Zakup sprzętu obejmie dostawę i instalację zestawu wideokonferencyjnego do sali multimedialnej, mobilnego zestawu wideokonferencyjnego, specjalizowanego komputera osobistego pełniącego funkcję osobistego zestawu wideokonferencyjnego oraz infrastruktury sieciowej bezpiecznego dostępu do Internetu.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia z przedmiotów ogólnych

Celem projektu jest podniesienie u uczniów Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania, poprzez udział 15 uczniów w zajęciach z biologii prowadzonych on-line we współpracy z uczelnią wyższą.

Uczestnikami projektu będzie 15 uczniów Salezjańskiego Publicznego Liceum w Oświęcimiu chcących rozwijać zainteresowania w zakresie biologii w celu podniesienia kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich (w roku szkolnym 2019/2020).

Rekrutacja na zajęcia on-line z biologii. Zainteresowanych uczniów zapraszamy do Biura Projektów.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach on-line z biologii prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne.

Limit miejsc jest ograniczony. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji.

Partnerem szkoły jest Uniwersytet Jagielloński.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Uczestnicy projektu: uczniowie technikum
Formy wsparcia dla uczniów:
1. zajęcia on-line dla 2 grup (1 w obszarze budownictwo – tu TD), 1 w obszarze mechaniczno – mechatronicznym – tu TPS i TMOS) – rekrutację przeprowadza szkoła
2. wycieczka uczniów na uczelnię 1 x w roku – dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line
3. warsztaty letnie na uczelni dla 15 uczniów, 5 dni w pierwszym tygodniu wakacji – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum
4. warsztaty weekendowe na uczelni dla 15 uczniów, 3 dni od piątku do niedzieli – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum

Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.
Partnerem szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rozpoczęcie zajęć – październik 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie – kliknij.

Więcej praktyki – lepsze szanse

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Więcej praktyki – lepsze szanse

Celem projektu jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w nabywaniu umiejętności zawodowych i zwiększeniu szansy na zatrudnienie poprzez udział w stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do IX.2019 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 614 550,47 PLN

„Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.”

Staże w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii. Więcej praktyki – lepsze szanse.

Celem głównym projektu, który jest realizowany w latach 2017 – 2019, jest wsparcie 52 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w nabywaniu umiejętności zawodowych w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, zaangażowania w roli świadomych i aktywnych członków społeczeństw i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami poprzez udział w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do IX.2019 r.

Przed wyjazdem, uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w ramach tzw. przygotowania kulturowego oraz przygotowania językowego.

Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły zawodowej i technikum, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Partnerzy:
C.E.S. Salesianos Padre Aramburu, C/ Quintanar de la Sierra Nº 11, 09001 Burgos, Hiszpania
Centro San Juan Bosco – FP Juan Solé – Salesianos Cartagena, Hiszpania
Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino, Włochy
Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna, via Jacopo della Quercia 1, 40128 Bologna, Włochy