Projekty w trakcie realizacji:

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTÓW:
Biuro projektów Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Jagiełły 10, pokój nr 21, tel. 33 844 34 64 wew. 182, salezjanie.projekty@gmail.com

Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu

Okres realizacji: 2017.02.01 – 2023.10.30.
Numer zadania. Program: 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURSY 2022/2023

Trwa nabór na kursy realizowane w ramach projektu pn. „Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych  w Oświęcimiu
Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej i technikum.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w Biurze Projektów, zostały także wysłane do uczniów przez system LIBRUS.

Wypełnione dokumenty są przyjmowane w biurze projektów.
Szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych kursów udzielają:
Maria Walczak-Leśniak, tel. 33 844 34 64 wew. 182
e-mail: salezjanie.projekty2@gmail.com
oraz nauczyciele: p. Radosław Piela, p. Szymon Matyja, p. Michał Homa

Rekrutacja odbywa się na następujące kursy:

  • kurs spawania na terenie szkoły
  • kurs spawania poza szkołą w firmie szkoleniowej
  • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT
  • szkolenie F-gazy
  • kurs SEP – uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI G-1E

na wyżej wymienione kursy przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat. 

  • kurs Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
  • kurs Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie

 na wyżej wymienione kursy przyjmowani będą uczniowie klas I-IV

Termin przyjmowania zgłoszeń na pierwszą turę kursów: do 16 września
Termin przyjmowania zgłoszeń na kolejne tury kursów: 31.01.2023

Kolejne kursy będą się rozpoczynały w systemie ciągłym, na podstawie zapisów i złożonych dokumentów.

Kursy F-gazy i SEP można łączyć z pozostałymi kursami.

 Preferencyjne kryteria rekrutacji:
– jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
– jak najwyższa ocena zachowania
– jak najwyższa klasa T/branżowa szkoła
– płeć żeńska
– nie skorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Uczestnicy projektu: uczniowie Salezjańskiego Publicznego Technikum.

Okres realizacji: 2016.01.01 – 2022.12.31.
Numer działania / poddziałania: 10.2.3.
Nazwa działania: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Formy wsparcia: zajęcia on-line dla uczniów prowadzone przez AGH.
Wysokość budżetu: 87 214,29 zł
Kwota dotacji: 80 754,00 zł

Formy wsparcia dla uczniów:
1. zajęcia on-line dla 2 grup (1 w obszarze budownictwo – tu TD), 1 w obszarze mechaniczno – mechatronicznym – tu TPS i TMOS) – rekrutację przeprowadza szkoła
2. wycieczka uczniów na uczelnię 1 x w roku – dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line
3. warsztaty letnie na uczelni dla 15 uczniów, 5 dni w pierwszym tygodniu wakacji – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum
4. warsztaty weekendowe na uczelni dla 15 uczniów, 3 dni od piątku do niedzieli – niezależna rekrutacja dla wszystkich uczniów technikum

Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.
Partnerem szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Rozpoczęcie zajęć – październik 2019 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie – kliknij.

Więcej praktyki – lepsze szanse II

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Więcej praktyki – lepsze szanse II.

Okres realizacji: 2019.10.01-2022.09.30.
Numer działania / poddziałania: 4.2.
Nazwa działania: Programy mobilności ponadnarodowej.
Uczestnicy projektu: uczniowie Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia.
Formy wsparcia: staże we Włoszech i Hiszpanii dla uczniów szkoły branżowej i technikum.
Wysokość budżetu: 639 623,05 zł
Kwota dotacji: 639 623,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 639 623,05 PLN.

Staże w przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii.

Celem głównym projektu, który jest realizowany w latach 2019 – 2022, jest wsparcie 54 uczniów Salezjańskiego Publicznego Technikum i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w nabywaniu umiejętności zawodowych w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, zaangażowania w roli świadomych i aktywnych członków społeczeństw i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami poprzez udział w miesięcznych stażach we Włoszech i Hiszpanii w okresie do września 2022 roku.

Przed wyjazdem, uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w ramach tzw. przygotowania kulturowego oraz przygotowania językowego.
Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły zawodowej i technikum.

Partnerzy:

C.E.S. Salesianos Padre Aramburu , C/ Quintanar de la Sierra Nº 11, 09001 Burgos, Hiszpania.
Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino, Włochy.
Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna, via Jacopo della Quercia 1, 40128 Bologna, Włochy.